OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Proračun

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2024. – 31.12.2024. godine

2 – Obrazloženja uz 1. Izmjene i dopune Proračuna 2024.

2 – Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Proračuna za 2024.g.

3 – Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024.g.

3 – Zaključak o usv. Izmjena i dopuna Programa građenja komunal. inf. za 2024. g.

4 – Izmjene i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture za 2024.g.

4 – Zaključak o usv. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata društvene infratr. za 2024.g.

5 – Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2024.g.

5 – Zaključak Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2024.g.

6 – Izmjene i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024.g.

6 – Zaključak o usv. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023.g.

7 – Izmjene i dopune Program utr.sred.nakn. za zadrž.nezakonito izgr. zgrade u prostoru za 2024.

7 – Zaključak o usv. Izmjena i dopuna Programa utroška sred. nakn. za zadrž.nez. izgr. zgrade u prostoru 2024.

8 – Izmjene i dopune Programa utroška sred. vodnog doprinosa za 2024.g.

8 – Zaključak o usv. Izmjena i dopuna Programa utroška sred. vodnog doprinosa za 2024.g.

9 – Izmjene i dopune Programa utroška sred. šumskog doprinosa za 2024.g.

9 – Zaključak o usv. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

10 – Izmjene i dopune Programa poticaja u poljoprivredi u 2024.g.

10 – Zaključak o usv. Izmjene i dopune Programa poticaja u poljoprivredi u 2024.g.

11 – Izmjene i dopune Programa korištenja sred. od promjene poljoprivrednog zemljišta za 2024.g.

11 – Zaključak o usv. Izmjena i dopuna Programa korištenja sred. od promjene poljoprivrednog zemljišta za 2024.g.

_____________________________________________________________

Izvršenje Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2023. godine

2 – Obrazloženja uz godišnji izvještaj za 2023

3 – Odluka o prihvaćanju Izvršenja Proračuna za 2023.g.

4 – Izvješće Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.g.

5 – Zaključak o usv. Izvješća Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.g.

6 – Izvršenje Programa građenja objekata društvene infratr. za 2023.g.

6 – Zaključak o usv. Izvješća Programa građenja objekata društvene infratr. za 2023.g.

7 – Izvršenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2023.g.

7 – Zaključak o usv. Izvješća Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2023.g.

8 – Izvršenje Programa održavanje komunalne infrastrukture u 2023.g.

8 – Zaključak o usv. Izvješća Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023.g.

9 – Izvršenje Programa utroška sred. nakn. za zadrž.nez. izgr. zgrade u prostoru 2023.

9 – Zaključak o usv. Izvješća Programa utroška sred. nakn. za zadrž.nez. izgr. zgrade u prostoru 2023.

10 – Izvršenje Programa utroška sred. vodnog doprinosa za 2023.g.

10 – Zaključak o usv. Izvješća Programa utroška sred. vodnog doprinosa za 2023.g.

11 – Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

11 – Zaključak o usv. Izvješća Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

12 – Izvršenje Programa poticaja u poljoprivredi u 2023.g.

12 – Zaključak o usv. Izvješća Programa poticaja u poljoprivredi u 2023.g.

13 – Izvršenje Programa korištenja sred. od promjene poljoprivrednog zemljišta za 2023.g.

13 – Zaključak o usv. Izvješća Programa korištenja sred. od promjene poljoprivrednog zemljišta za 2023.g.

14 – Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Sveti Ilija za 2023.g.

_____________________________________________________________

Financijski izvještaji – 2023. godina

Obrasci financijskih izvještaja_v_8.1.3

Bilješke uz financijske izvještaje – 2023

Referentna stranica Fin. izvj. 2023. razina 22

 

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ:

Konsolidirani izvještaj 1-12.mj.2023. razina 23

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje – 2023

Referentna stranica 23 za 2023

_____________________________________________________________

Proračun 2024. godina

1 – Proračun 2024.

2 – Obrazloženja uz Proračun za 2024.g.

3 – Program gradnje objekata društvene infrastrukture za 2024.g.

4 – Program građenja komunalne infrastrukture u 2024.g.

5 – Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024.g.

6 – Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2024.g.

7 – Program utr.sred.nakn. za zadrž.nezakonito izgr. zgrade u prostoru za 2024.

8 – Program utroška sred. vodnog doprinosa za 2024.g.

9 – Program utroška sred. šumskog doprinosa za 2024.g.

10 – Program poticaja u poljoprivredi u 2024.g.

11 – Programa korištenja sred. od promjene poljoprivrednog zemljišta za 2024.g.

12 – Odluka o izvršavanju proračuna za 2024.g.

_____________________________________________________________

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2023. godine

1 – II.-Izmjene-i-dopune-Proračuna-za-01.01.-31.12.2023.

2 – Obrazloženja uz 2. Izmjene i dopune Proračuna 2023.

3 – 2.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata društvene infrastrukture za 2023.g.

4 – 2.Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023.g.

5 – 2.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g.

6 – 2.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2023.g.

7 – 2.Izmjene i dopune Programa utr.sred.nakn. za zadrž.nezakonito izgr. zgrade u prostoru za 2023.

8 – 2.Izmjene i dopune Programa utroška sred. vodnog doprinosa za 2023.g.

9 – 2. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

10 – 2.Izmjene i dopune Programa poticaja u poljoprivredi u 2023.g.

11 – 2.Izmjene i dopune Programa korištenja sred. od promjene poljoprivrednog zemljišta za 2023.g.

 

_____________________________________________________________

Izvršenje Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2023. – 30.06.2023. godine

Odluka o izvršenju proračuna 01.01.-30.06.2023. s obrazloženjima

_____________________________________________________________

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2023. godine

1. Izmjene i dopune Proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2023.g.

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata društvene infrastrukture za 2023.g.

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023.g.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2023.g.

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g.

Izmjene i dopune Programa utr.sred.nakn. za zadrž.nezakonito izgr. zgrade u prostoru za 2023.

Izmjene i dopune Programa utroška sred. vodnog doprinosa za 2023.g.

Izmjene i dopune Programa utroška sred. šumskog doprinosa za 2023.g.

Izmjene i dopune Programa korištenja sred. od promjene poljoprivrednog zemljišta za 2023.g.

Izmjene i dopune Programa poticaja u poljoprivredi u 2023.g.

_____________________________________________________________

Izvršenje Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2022. – 31.12.2022. godine

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija

Izvještaj i obrazloženje uz godišnji izv.o izvršenju Proračuna za 2022.g. konsolidirani

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata društvene infrastrukture za 2022.g.

Izvješće o izvršenju Programa građ.kom.infrastrukture za 2022.g.

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022.g.

Izvješće o izvr. Godišnjeg programa održ. komunalne infrastrukture u Op. S.I. za 2022.g.

Izvješće o izvršenju Programa utr.sred.nakn. za zadrž.nezakonito izgr. zgrade u prostoru za 2022.

Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.g.

Izvješće o izvršenju utroška sredst. vodnog doprinosa za 2022.g.

Izvješće o korištenje sred. od promjene polj. zemljišta za 2022.g.

Izvješće o izvršenju Programa poticaja u poljoprivredi za 2022.g.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Sveti Ilija za 2022.g.

_____________________________________________________________

Financijski izvještaji – 2022. godina

WORD, EXCEL:

Financijski izvještaj – 2022. godina

Konsolidirani financijski izvještaj – 2022. godina

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1.-12.2022. Razina 22

Bilješke uz konsolidirane finan. Izvještaje za razdoblje 1.-12.2022. Razina 23

PDF:

Financijski izvještaj – 2022. godina

Konsolidirani financijski izvještaj – 2022. godina

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1.-12.2022. Razina 22

Bilješke uz konsolidirane finan. Izvještaje za razdoblje 1.-12.2022. Razina 23

_____________________________________________________________

Proračun 2023. godina

Proračun za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. god.

Obrazloženja uz Proračun 2023.

Program građenja komunalne infrastrukture u 2023.g.

Program gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Sveti Ilija u 2023. godini

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2023.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g.

Program utroška sred. nakn. za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2023.g.

Program utroška sred. vodnog doprinosa za 2023.

Program poticaja u poljoprivredi u 2023.g.

Programa korišt.sred. od promjene poljopr. zemljišta u 2023.g.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2023.g.

_____________________________________________________________

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2022. – 31.12.2022. godine

1. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija

Obrazloženje uz Izmjene i dopune Proračuna

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2022. godinu

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Sveti Ilija u 2022. godini

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2022. godinu

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2022. godinu

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadrž. nez. izgrađ. zgrade u prostoru za 2022. g.

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2022. g.

Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od promjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. g.

Izmjene i dopune Programa poticaja u poljoprivredi za 2022. g.

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. g.

_____________________________________________________________

Izvršenje Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2022. – 30.06.2022. godine

WORD:

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2022.

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 1.-6.mj.2022.

 

PDF:

Obračun proračuna 1.1.-30.6.2022. konsolidirani

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 1.-6.mj.2022.

_____________________________________________________________

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2022. – 30.06.2022. godine

Konsolidirani financijski izvještaj – Referentna stranica

Financijski izvještaj – KONSOLIDIRANI

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 1.-6.2022. razina 23 – KONSOLIDIRANI

_____________________________________________________________

Izvršenje Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2021. – 31.12.2021. godine

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 01.01. – 31.12.2021.

Izvještaji i obrazloženja uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021.g.

Odluka o izvršenju Plana razvojnih programa za 2021.

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture 2021.

Izvršenje Programa javnih potreba u dr. dj.2021.g.

Izvršenje Programa održ. kom. infrastrukture za 2021.g.

Izvršenje programa koriš. sred. od promjene polj. zemljišta 2021.g.

Izvršenje Programa poticaja u poljoprivredi za 2021.g.

Izvršenje Programa utroška sred.nakn. za zadrž. nez.izgr. zgrade u prostoru-2021

Izvršenje Programa utroška sred. šumskog doprinosa za 2021.

Izvršenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2021.g.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2021.

_____________________________________________________________

Financijski izvještaji – 2021. godina

Obrasci financijskih izvještaja 1-12.mj.21

Biljške uz fin.izvještaje pr ras i bilanca 2021.g.

Bilješke uz potencijalne obveze po osnovi sud. sporova za 2021.g.

Konsolidirani Obrasci financijskih izvještaja 1-12.mj.21

Bilješke uz konsolidirane potencijalne obveze po osnovi sud. sporova za 2021.g.

Biljške uz fin.izvještaje-23 pr ras i bilanca 2021.g.

pdf:

Financijski izvještaji i bilješke – 2021. godina

Konsolidirani financijski izvještaji i bilješke

_____________________________________________________________

Proračun 2022. godina

Proračun Općine Sv. Ilija za razdoblje 01.01.-31..12.2022.g., sa projekcijama za 2023. i 2024.g

Obrazloženje uz Proračun za 2022.g.i projekcije 2023. i 2024.g.

Godišnji Program građenja komunalne infrastrukture za 2022.g.

Godišnji Program održ. komunalne infrastrukture za 2022.g.

Program gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Sveti Ilija u 2022. godini

Program javnih potreba u dr. dj. 2022.g

Program korištenja sred. od promj. polj. zemljišta za 2022.g.

Program nakn. za zadržavanje nez. izgr. zgrade u prostoru za 2022.

Program poticaja u poljoprivredi za 2022.g.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

Program utroška sredstava vodnog doprinosa za 2022.g.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine za 2022.g.

Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2022.g.

_____________________________________________________________

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2021. – 31.12.2021. godine

1. Izmjene i dopune Proračuna 2021.g.

Obrazloženje uz 1. Izmjene i dopune proračuna za 2021.g.

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.g.

Izmjene i dopune godišnjeg Programa održ. komunalne infrastrukture za 2021.g.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u dr. dj.

Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2021.-2023.

Izmjene i dopune Program poticaja u poljoprivredi za 2021.g.

Izmjene i dopune Programa korištenja sred. od promj. polj. zemljišta za 2021.g.

Izmjene i dopune Programa nakn. za zadržavanje nez. izgr. zgrade u prostoru za 2021.

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.g.

Program utroška sredstava vodnog doprinosa za 2021.g.

_____________________________________________________________

Izvršenje Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2021. – 30.06.2021. godine

Izvršenje proračuna 1-6.mj. 2021

Obrazloženje uz izvršenje proračun za 1-6.mj.2021. g

Izvještaj o izvršenju Plana razvodnih programa za 30.06.2021.

_____________________________________________________________

Upute za izradu financijskog plana za 2022.-2024. godine – dječji vrtić

 

Upute za izradu Proračuna i projekcije za 2022.-2024. i za proračunskog korisnika

_____________________________________________________________

Izvršenje proračuna za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020.g.

Obračun proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.g.

Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2020.g.

Izvršenje Prorgrama građenja komunalne infrastrukture u 2020.g.

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020.g.

Izvršenje Godišnjeg programa održ. kom. infrastrukture za 2020.g.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sred. naknade za zadrž.nezakonito izgr. zgrade u prostoru za 2020.g.

Izvještaji i obrazloženja uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020.g.

_____________________________________________________________

Financijski izvještaji – 2020. godina

Financijski izvještaji 1-12.mj. 2020

Biljške uz fin.izvještaje pr ras i bilanca 2020.g.

Bilješke uz potencijalne obveze po osnovi sud. sporova za 2020.g.

Biljške razina 23 uz fin.izvještaje pr ras i bilanca 2020.g.

Bilješke razina 23 uz potencijalne obveze po osnovi sud. sporova za 2020.g.

pdf:

Financijski izvještaji 1.-12.mj. 2020.

Biljške uz fin.izvještaje pr ras i bilanca 2020.g.

Bilješke uz potencijalne obveze po osnovi sud. sporova za 2020.g.

_____________________________________________________________

Proračun 2021. godina

Proračun Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-31.12. 2021. i projekcijama za 2022. i 2023.g.

Plan razvojnih programa za 2021.-2023.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.g.

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021.g.

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g.

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g.

Program korištenja sred. od promj. poljoprivrednog zemljišta za 2021.g.

Program poticaja u poljoprivredi za 2021.g.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine za 2021.g.

Proračun Općine Sveti Ilija za 2021.g. prema funkcijskoj klasifikaciji

Obrazloženje uz proračun za 2021. godinu Općina Sv. Ilija

_____________________________________________________________

3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2020. godine

3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-31.12.2020, sa projekcijama za 2021. i 2022.g.

3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020.-2022.

3. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.

3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020.g.

3. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.

3. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.g.

Obrazloženje uz 3. Izmjene i dopune proračuna za 2020.g.

 

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2020. godine

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.g., sa projekcijama za 2021. i 2022.g.

2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020.-2022.

2. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.

2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020.g.

2. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.

2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020.g.

2. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.g.

OBRAZLOŽENJE UZ 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.G.

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna za 1-6.mj.2020.g

OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 1-6.mj.2020. GODINU

 

Izvršenje proračuna za 2019. godinu

Izvršenje proračuna za 2019.g.

Godišnji obračun o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2019

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2019.g.

Izvještaj o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja 2019

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019.g.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa održ. komunalne infrastrukture za 2019.g.

Izvještaj o izvršenju programa utroška sred.nakn. za zadrž. nezakonito izgr. zgrade u prostoru za 2019.g.

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019.g.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2019.

 

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2020. godine

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-31.12.2020. i projekcijama za 2021.-2022.g. sa Programima

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020.-2022.

1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020.g.

1. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.

1. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.g.

Odluka o izvršavanju proračuna za 2020.

Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Sveti Ilija-ZABA

Odluka o davanju suglasnosti načelniku za potpisivanje Ugovora o radovima

 

Financijski izvještaji – 2019. godina

Financijski izvještaji 1.-12.mj.2019

Biljške uz fin.izvještaje pr ras i bilanca 2019.g.

Bilješke uz sudske sporove

 

Proračun 2020. godina

Proračun Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-31.12. 2020. i projekcijama za 2021. i 2022.g.-naslovna stranica

Proračun Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-31.12.2020. i projekcijama za 2021. i 2022.g.

Plan razvojnih programa za 2020.-2022.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.

Godišnji program održavanja komunalne infrastukture za 2020.g.

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020.g.

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020.g.

Proračun Općine Sveti Ilija za 2020.g prema funkcijskoj klasifikaciji-naslovnica

Proračun Općine Sveti Ilija za 2020.g. prema Funkcijskoj klasifikaciji

Odluka o izvršavanju proračuna za 2020.

Obrazloženje uz proračun za 2020. godinu Općina Sveti Ilija

_____________________________________________________________

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2019. – 31.12.2019. godine

2. Izmjene i dopune proračuna sa projekcijom za razdoblje 2019.-2021.g.

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-31.12.2019. i projekcijama za 2020.-2021.g.

2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021.

2. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2019

2. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja kom. infrastukture za 2019

2. Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019.g.

2. Izmjene i dopune programa utroška sred.nakn. za zadrž. nezakonito izgr. zgrade u prostoru za 2019.g.

 

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2019. – 31.12.2019. godine

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za 2019.g.

Rebalans proračuna s projekcijom

I. Izmjene i dopune Programa utroška sred. nakn. za zadržavanje nez. izgrađene zgrade 2019

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreb.u društv.dj.2019

I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja 2019

I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019.-2021.

I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja kom. infrastukture za 2019

 

Izvršenje proračuna 01.01.-30.06. 2019. godine

Zaključak o izvršenju proračuna 01.01.-30.06. 2019. godine

Obračun proračuna 01.01.-30.06. 2019. godine

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-31.12. 2019. godine.

I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021. godine

I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja 2019. godine

I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu

Odluka o davanju suglasnosti za prodaju rovokopača

Odluka o davanju suglasnosti za nabavu komunalnog stroja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Sveti Ilija

Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada Varaždina

Odluka o prihvaćanju zahtjeva Općine Martijanec o povjeravanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Martijanec

 

Izvršenje proračuna za 2018. godinu

– Izvršenje proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2018. g

– Obračun proračuna za 2018. g.

– Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2018. g

– Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.

– Izvještaj o izvršenju programa komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. g.

– Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. g.

– Izvještaj o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. g.

– Bilješke uz potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova za 2018. g.

– Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. g.

– Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. g.

 

Financijski izvještaji – 2018. godina

Financijski izvještaj 1.-12.2018.

Biljške uz financijske izvještaje_prihodi_rashodi i bilanca 2018.g.

Biljške po osnovi sudskih sporova 2018.g. MIF

 

Proračun 2019. godina

Proračun – naslovna strana 2019. godina

Proračun 01.01.2019. -31.12.2019. godina

Proračun za 2019. godina prema Funkcijskoj klasifikaciji

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 2019

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2019

Plan razvojnih programa za 2019.-2021.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2019.

Godišni program održavanja kom. infrastukture za 2019

Odluka o izvršavanju Proračuna 2019.

Obrazloženje uz proračun za 2019. godinu Općina Sveti Ilija

_____________________________________________________________

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2018. – 31.12.2018. godine

2. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu – naslovna stranica

2. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

2. Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 2018.

2. Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 2018.

2.Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastukture za 2018.

2.Izmjene Plana razvojnih programa za 2018.-2020.

2.Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2018.

 

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2018. – 31.12.2018. godine

– 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. godine

– 1. Izmjene i dopune Programa za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. godine

– 1. Izmjene i dopune Proračuna za 2018.g.-naslovna stranica

– 1. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade

– 1. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastukture

– 1.Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018.-2020.

– 1.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

– 1.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

 

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2018 – 30.06.2018. godine

– Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018.

– Obračun proračuna 1. – 6. mjesec 2018. 

– Zaključak o izvršenju proračuna 1. – 6. mjesec 2018.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017.

– Zaključak o prihvaćanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna 2017

– Izvršenje proračuna 1.1. – 31.12.2017

– Izvršenje Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastukture za 2017. godinu

– Izvršenje Plana razvojnih programa za 2017.-2019. godinu

– Izvršenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 2017. godine

– Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture 2017. godine

– Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

 

Završni račun 01.01.2017. – 31.12.2017.

Financijski izvještaji 01.01. – 31.12.2017.

Tablice uz obvezne Bilješke

Biljške uz finacijske izvještaje prihoda, rashoda i bilanca 2017. godina 

_____________________________________________________________

Proračun 2018. godina

Proračun za 2018. godinu – naslovna strana 

Proračun za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine

Godišnji program održavanja komunalne infrastukture za 2018. godinu

Plan razvojnih programa za razdoblje 2018.- 2020. godine

Program gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture za 2018. godinu

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu

Program utrška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade za 2018. godinu 

Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu   

Proračun za 2018. godinu – Funkcijska klasifikacija – naslovnica

Proračun za 2018. godinu – Funkcijska klasifikacija

Projekcija Proračuna za razdoblje od 2018. – 2020. godine – naslovna strana  

Projekcija Proračuna za razdoblje od 2018. – 2020. godine 

_____________________________________________________________

Proračun 2017. godina

Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu – naslovnica

Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu

Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja kom. infrastukture za 2017 . godinu

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2017.-2019. godine

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture za 2017. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu

Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu prema Funkcijskoj klasifikaciji

 

Polugodišnje izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2017. – naslovna stranica

Polugodišnje izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2017. – obračun

Proračun – naslovna strana – 2017. godina

Proračun za 2017. godinu

Godišnji program održavanja komunalne infrastukture za 2017. godinu

Plan razvojnih programa za 2017. godinu

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu

Program gradnje objekata za 2017. godinu

Proračun za 2017. godinu – Funkcijska klasifikacija – Naslovnica

Proračun za 2017.godinu – Funkcijska klasifikacija

Odluka o izvršavanju proračuna za 2017. godinu

Projekcija proračuna – Naslovna strana – 2017-2019. godina

Projekcija proračuna – 2017-2019. godina

 

Prijedlog proračuna 2017. godine

Prijedlog godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Prijedlog plana razvojnih programa za 2017.-2019. godinu

Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 2017. godine

Prijedlog programa gradnje objekata 2017. godine

Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna 2017. godine

____________________________________________________________

Proračun 2016. godina

Obračun proračuna – Izvršenje –  31.12.2016.

Izvršenje Proračuna – naslovna strana 2016. godina

Izvršenje programa gradnje objekata za 2016. godinu

Izvršenje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu

Izvršenje plana razvojnih programa za 2016. godinu

Izvršenje godišnjeg programa održavanja komunalne infrastukture za 2016. godinu

 

Fin. izvještaji 1-12.mj. 2016. godine – razina 23

Fin. izvještaji 1-12.mj. 2016. godine

Tablice uz obvezne Biljeske

Biljške uz financijske izvještaje za 2016. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu – Naslovnica

Izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu

Izmjene godišnjeg programa održavanja komunalne infrastukture za 2016. godinu

Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2016. godinu

Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu

Izmjene i dopune programa gradnje objekata za 2016. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu – Funkcijska klasifikacija – Naslovnica

Funkcijska klasifikacija – Izmjene i dopune za 2016. godinu

 

Polugodišnje izvršenje proračuna 01.01. – 30.06.2016.-naslovna stranica

Polugodišnje izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2016. 

 

1. Proračun za 2016. godinu

2. Godišnji program održavanja komunalne infrastukture za 2016. godinu

3. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2016. godine

4. Plan razvojnih programa za 2016. godinu

5. Program gradnje objekata 2016. godine 

_____________________________________________________________

Proračun 2015. godina

 

Izvršenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu

Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015 godinu.

Izvršenje Plana razvojnih programa za 2015.godinu

Izvršenje godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Izvršenje proračuna – službena verzija 1-12.2015 

 

1. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za 2015. godinu

 2. 2. Izmjene i dopune godišnjeg programa održavanja komunalne infrastukture za 2015.

         godinu

 3. 2. Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 2015. godine

 4. 2. Izmjene i dopune programa gradnje objekata 2015. godine

 5. 2. Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2015. godinu

 6. Rebalans proračuna

 7. Obračun proračuna 1. – 6. mjesec

 8. Izmjene i dopune plana razvojnih programa

 9. Izmjene i dopune programa gradnje objekata

10. Izmjene i dopune godišnjeg programa održavanja komunalne infrastukture

11. Proračun

12. Proračun – funkcijska klasifikacija

13. Program gradnje objekata

14. Plan razvojnih programa

15. Progam javnih potreba u društvenim djelatnostima

16. Godišnji program održavanja komunalne infrastukture

17. Odluka o izvršavanju proračuna

18. Projekcija proračuna za 2016. i 2017. godinu

 

 

Skip to content