OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Dokumenti

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SVETI ILIJA:

Prostorni plan uređenja Općine Sveti Ilija

____________________________________________________________________________________________________

CIVILNA ZAŠTITA:

Procjena rizika Sveti Ilija

Revizija I Procjene rizika Sveti Ilija 2021

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Sveti Ilija

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Sveti Ilija – Mjere CZ po ugrozama

Plan zaštite od požara / Procjena ugroženosti od požara Općine Sveti Ilija

____________________________________________________________________________________________________

OBRASCI:

Obrazac – zahtjeva za korištenje društvenog doma

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć novorođenom djetetu

Zahtjev za sufinanciranje smještaja djeteta u dječji vrtić / Prilog – Izjava o nepromijenjenim okolnostima

Zahtjev za produljenje radnog vremena ugostiteljskog objekta

Zahtjev za slanjem pismena na adresu elektroničke pošte

Prijava komunalnog nereda

Izjava o nositelju obveze plaćanja računa_grobna naknada

Izjava o nositelju obveze plaćanja računa_komunalna i vodna naknada

____________________________________________________________________________________________________

PROVEDBENI PROGRAM:

Godišnji izvještaj o provedbi Provedbenog programa za razdoblje od 01.01.2022. – 31.12.2022. / Prilog 1. – Godišnje izvješće o provedbi PP 01.01.-31.12.2022

Polugodišnji izvještaj o provedbi Provedbenog programa – 01.01.2022.-30.06.2022. / Prilog 1. Polugodišnje izvješće o provedbi PP – 01.01.-30.6.2022

Provedbeni program Općine Sveti-Ilija 2022.-2025.

Provedbeni program Općine Sveti Ilija – 2022.-2025. / Prilog 1. – Provedbeni program Općine Sveti Ilija

____________________________________________________________________________________________________

PRAVILNICI I PROCEDURE:

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora Općine Sveti Ilija

Pravilnik o uvjetima korištenja sportskih objekata

Pravilnik o korištenju službenog automobila

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura naplate potraživanja

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja provjere i pravovremenog plaćanja računa

Upute za izradu dostava prijedloga proračuna i fin. planova proračun. korisnika

____________________________________________________________________________________________________

GOSPODARENJE OTPADOM:

Plan gospodarenja otpadom 2018.-2023.

 

Skip to content