OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Povijest

Općina Sveti Ilija ima bogatu povijest. Pronalazak kamenih sjekira (jedna u Svetom Iliji te jedna u šumi Krč nedaleko od Krušljevca) svjedoči o prisutnosti čovjeka na ovom području već od prapovijesti. S antičkom civilizacijom dolazi do razvoja naselja, izgradnje putova, novih spoznaja i vjerovanja. Prvi pisani izvor vezan uz Općinu Sveti Ilija je isprava Zagrebačkog kaptola iz 1236. godine u kojoj se spominju toponimi Obrys kao ime potoka i Beletyncy kao tvrđava. Župa Sveti Ilija prvi puta se spominje 1247. godine u prvom popisu župa Zagrebačke županije. U pisanim izvorima od sredine 17. do sredine 18. stoljeća pronalazimo podatke o začecima učiteljske službe i poučavanja djece. Učitelji su ujedno obavljali i zvonarsku službu. Bogatoj i višestoljetnoj povijesti svjedoče i brojni spomenici arhitekture. Gotičke elemente u arhitekturi pronalazimo u arhitekturi crkve Svih Svetih u Beletincu. Stara crkva u Svetom Iliji je bila gotička građevina koja je za vrijeme baroka gotovo sva pregrađena. Nažalost, ta je crkva porušena pa je 1914. godine izgrađena nova crkva. Od kulturnih spomenika i svojevrsnih svjedoka vremena valja spomenuti i kuriju grofova Patačić u Seketinu koja je izgrađena krajem 17. i početkom 18. stoljeća.

Općina Sveti Ilija formirana je kao zasebna teritorijalna jedinica i jedinica lokalne samouprave 1992. godine. Do tada je područje općine bilo u sastavu bivše općine Varaždin. Prvi lokalni izbori bili su raspisani 1993. godine. Na spomenutim izborima HSS je dobio najviše vijećnika. Iste godine po prvi puta je proslavljen Dan Općine Sveti Ilija (20. srpanj). Otvoren je poštanski ured u Svetom Iliji te željeznička postaja u naselju Doljan. Ubrzo je donesena odluka o grbu i zastavi općine. Izašao je prvi broj općinskog lista „Glasnik“ (danas Općinski list). Otvorena je telefonska centrala ETC s 1500 brojeva, zdravstvena ambulanta i ljekarna u sklopu općinske zgrade u Svetom Iliji. U Beletincu je uređen društveni dom, otvorena je ordinacija dentalne medicine. Uređuju se groblja u Beletincu i Žigrovcu.

Tijekom godina mnogo se ulagalo u električnu mrežu i rasvjetu, vodovod, plinofikaciju te cestovnu infrastrukturu. Organiziran je odvoz smeća na području cijele općine. Dograđena je OŠ „Vladimir  Nazor“ u Svetom Iliji, u prizemlju sa školskom kuhinjom i blagovaonicom i na prvom katu tehničkim kabinetom te prostorijama za školske djelatnike.

Značajna godina u povijesti Općine Sveti Ilija je 1997. godina. Naime, te godine je svečano obilježena 750. obljetnica župe Sveti Ilija. Radi promicanja zajedničkih interesa u povezivanju i unaprjeđenju gospodarskog, kulturnog i socijalnog razvitka potpisana je Povelja o suradnji Općine Sveti Ilija i Općine Devinsko Novo Selo iz Republike Slovačke. Iste godine završena je izgradnja pješačko – biciklističke staze u Beletincu te modernizacija lokalne ceste Tomaševec – Turčin.

Posljednih nekoliko godina znatna sredstva izdvojena su za modernizaciju cesta i izgradnju nogostupa (Sveti Ilija, Doljan, Žigrovec, Tomaševec, Križanec), rekonstrukciju vodovodnih mreža, rekonstrukciju elektro mreže,  uređenje dječjih igrališta (Doljan, Žigrovec, Seketin, Tomaševec), te zaštitu okoliša. Također, 2010. godine započela je izgradnja školske dvorane u Beletincu. Nažalost, dvorana još uvijek nije u funkciji sve dok se ne dobiju za to potrebne uporabne dozvole.

U studenom 2014. godine započela je obnova Općinske zgrade. Sanirano je krovište (izgrađeno 1942. godine), izvršeno je postavljenje nove limarije sa snjegobranima, postavljene su gromobranske trake, izgrađen je novi dimnjak, ugrađene nove telefonske instalacije za sve prostorije u zgradi te je zamijenjena vanjska stolarija. Iste godine proslavljena je 100. obljetnica izgradnje Župne crkve u Svetom Iliji.

Skip to content