OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Dječji vrtić

Institucionalni odgoj djece rane i predškolske dobi na području Općine Sveti Ilija povjeren je  Dječjem vrtiću Anđeo koji djeluje u sklopu samostana Presvetoga Trojstva Kćeri Božje ljubavi u Sv. Iliji.

IMG_2423aBriga za dobrobit društva započinje skrbeći se za najmlađe ponajprije u obiteljskom okružju, a onda i u izvanobiteljskim institucijama. Dinamika današnje obitelji često dovodi roditelje u nepriliku, kako primjereno odgovoriti na sve te potrebe djeteta, kako mu pomoći u razumijevanju sebe i svijeta koji ga okružuje, kako djetetu omogućiti da se susretne s pozitivnim uzorima i razvija u sebi kvalitetne odnose i duhovne potencijale koji će se u njemu učvršćivati i postati njegovom svojinom, kad mnoge životne situacije upravo često ne pogoduju razvijanju takovih kvaliteta i ostvarenja težnja u stvarnosti.

Prepoznavajući potrebe vremena, sa željom pružanja podrške obiteljima, sestre Kćeri Božje Ljubavi, otvaraju prostore samostana Presvetoga Trojstva u Sv. Iliji, te osnivaju godine 2004. katolički  Dječji vrtić Anđeo, kao javnu predškolsku ustanovu u kojoj se provodi predškolski odgoj i obrazovanje djece u dobi od treće godine života do polaska u osnovnu školu. Godine 2013., vrtić proširuje djelatnost, otvaranjem područnog objekta u Oštricama (područje Grada Novog Marofa) za još jednu mješovito-dobnu skupinu djece, u kući koju je darovao prečasni Ivan Košćak.

Vrtić provodi programe, koji su verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, a roditelji mogu svoje dijete uključiti u:

  • redoviti-cjelodnevni 10-satni ili poludnevni-5 satni program,
  • program predškole za djecu u godini prije polaska u školu, koji se provodi kontinuirano od 1. listopada do 31. svibnja,
  • program igraonice – dva dana u tjednu-u trajanju dva sata.

Program odgojno-obrazovnog rada, provode u svakoj skupini, u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, te Državnim pedagoškim standardima, dvije stručno osposobljene odgojitelji. Roditeljima se također nudi mogućnost uključivanja djeteta na tečaj engleskog jezika koji se u našem vrtiću organizira u suradnji sa Školom stranih jezika „Žiger“.

U cilju poboljšanja kvalitete rada ustanove i njezine integracija u širi odgojno-obrazovni kontekst vrtić redovito surađuje s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH, Agencijom za odgoj i obrazovanje, općinom Sv. Ilija, drugim dječjim vrtićima, župnim uredima, školama, fakultetima, udrugama i drugim ustanovama.

Vrtić također posjećuju vanjski stručni suradnici (pedagog, logoped kao i liječnica obiteljske medicine).

Radno vrijeme vrtić prilagođava potrebama većine roditelja, a to je u pravilu od 5:30 do 16 sati, a za kraći program igraonice od 16 do 18 sati.

Za upis djeteta potrebno je prijaviti se u vrtić, a program sufinanciraju jedinice lokalne samouprave, na čijem području dijete i roditelji imaju prebivalište.

Ravnateljica vrtića Katarina Cesar, sestra Monika, kaže da je Dječji vrtić Anđeo „mali“, ali ima prednost što živi i funkcionira po principu „proširene obitelji“. Djeca poznaju sve „tete“ i sve „tete“ poznaju svu djecu. U vremenu u kojem se živi brzo i koje ostavlja malo prostora za slobodne trenutke Dječji vrtić Anđeo pravo je mjesto gdje djeca mogu pronaći svoj drugi dom i sve ono što se uz dom veže: ljubav, toplinu, sigurnost i brižnost.

Dugogodišnja v i z i j a vrtića u obavljanju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi je biti vrtić koji će polaziti od djeteta i biti za dijete s motom: Činiti dobro, darivati radost i u dječjim srcima graditi nebo!

Ravnateljstvo vrtića poručuje da je njihova m i s i j a usmjerena na dobrobit djece, potičući cjeloviti rast, odgoj i učenje, te razvoj kompetencija zasnovanih na istinskim vrijednostima, koje su utemeljene na porukama Evanđelja, te tako povezivati obiteljski i izvan obiteljski odgoj. na zadovoljstvo svih koji u vrtiću borave i s nama surađuju.

 

Kontakt:

Dječji vrtić Anđeo

Trg Josipa Godrijana 3/a, 42 214 Sveti Ilija

tel: 042 734  443  

e-mail: djecji.vrtic.anđjeo@vz.t-com.hr

Skip to content