OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Osnovne škole

Osnovna škola Sveti Ilija

 

Osnovna škola u naselju Sveti Ilija osnovana je 1839. godine pod imenom Obća  pučka škola u Svetom Iliji i ubraja se među najstarije osnovne škole u Varaždinskoj županiji. Kao što je to bilo uobičajeno  u 18. i 19. stoljeću početci sustavnog obrazovanja na selu u pravilu su bili vezani uz župe i župnike.  Iz pismohrana doznajemo da su upravo župnici često puta bili prvi učitelji i poticatelji narodnog prosvjećivanja, poglavito darovite djece. Tako je bilo i u Svetom Iliji. Nastava se u početku održavala u župnim zgradama gdje su postavljeni kvalitetni temelji za razvoj sustava obrazovanja. U početku nastavu je polazilo tek poneko dijete, no zahvaljujući upornosti i uvjerenju da obrazovanje donosi prosvjećenost i dobro iz godine u godinu u školu je dolazilo sve više djece. Školu u Svetom Iliji polazili su učenici s područja sela Beletinec, Krušljevec, Doljan, Križanec, Beretinec, Črešnjevo, Ledinec, Poljana, Seketin, Žigrovec, Tomaševec  i Sveti Ilija. O počecima školstva i učiteljima (školnicima) koji su  poučavali djecu na području Općine Sveti Ilija više dragocjenih  podataka može se pronaći u zapisnicima kanonskih vizitacija Župe Sveti Ilija.

Unatoč brojnim otporima dijela mještana, prvi ostvareni obrazovni rezultati bili su pravi kotač zamašnjak promijene svijesti kod mještana i poticaj stvaranju ideje o gradnji prve zgrade osnovne škole u Svetom Iliji. Nije se dugo čekalo na ostvarenje  te ideje. Naime, lokalna općina 1845. godine osigurava novac potreban za gradnju te podiže školsku zgradu na sjeveroistočnom obronku brijega na kojem je smješteno selo. U početku je to bila prizemnica s jednom učionicom i učiteljskim stanom.  Budući da se broj upisane djece u školu kontinuirano povećavao prostora za boravak djece i kvalitetno izvođenje nastave bilo je sve manje. To je razlog zašto je prva zgrada u više od 170 godina postojanja čak tri puta dograđivana. Time su osiguravani prostori koji su omogućivali upis sve djece koja su redovito željela pohađati nastavu.  Iz povjesnice škole i drugih arhivskih dokumenata doznajemo da je školska zgrada prvi  put dograđivana 1891. godine. Te godine je na postojeću zgradu dograđen kat s još jednom učionicom. Druga dogradnja izvedena je tijekom 1959. godine, a u građevinskom smislu bila je znatno veća, Dograđen je dio s četiri učionice, knjižnicom, te prostorijama za tajnika i računovođu. Zadnja dogradnja bila je 1996. godine kad je dograđen dio s jednom učionicom, zbornicom, novim prostorijama za upravu škole, te blagovaonicom i knjižnicom. 

Općina Sveti Ilija u suradnji s Varaždinskom županijom i Ministarstvom prosvjete 2014. godine  pokrenula je projekt gradnje nove zgrade osnovne škole sa sportskom dvoranom u Svetom Iliji. Realizacijom tog projekta dugoročno će se konačno osigurati vrhunski uvjeti za obrazovanje i boravak djece u školi.   
Iz bogate i duge povjesnice obrazovanja u Svetom Iliji valja  istaknuti još neke povijesne crtice. Naime, škola 1925. godine  mijenja naziv u Državna osnovna škola u Svetom Iliji, a 1961. godine mijenja ime u Osnovna škola Vladimir Nazor koje nosi do danas. Od 1927. godine školu više ne pohađaju učenici s područja Beletinca i Krušljevca, jer je otvorena škola u Beletincu. Prva školska znanja od 1929. u osnovnoj školi Sveti Ilija više ne dobivaju ni učenici s područja Črešnjeva  jer je te godine otvorena  škola u njihovom mjestu. Puna osmogodišnja osnovnoškolska nastava organizira se i održava u Svetom Iliji od školske godine 1957./1958.

Izvor: Osnovna škola Vladimir Nazor Sveti Ilija, Vladimir Kolarić: Povijest Župe Sveti  Ilija, Obrež

 

Kontakt:

OŠ  Vladimir  Nazor
Školska 7, 42214 Sveti Ilija

tel: 042 734 210, fax: 042 734 210

e-mail: skola@os-vnazor-svetiilija.skole.hr

 

 

Osnovna škola Beletinec

Osnovnoškolsko obrazovanje na području Beletinca ima dugu tradiciju. Naime, prvi organizirani odlasci djece u školske klupe s toga područja vežu se za utemeljenje osnovne škole u Svetom Iliji u prvoj polovici 19. stoljeća. Najbolja potvrda koliko se obrazovanju djece u Beletincu pridavala velika pozornost govore i podaci o uspjesima koji su Beletinčani kasnije kao inženjeri, liječnici, poduzetnici, znanstvenici, svećenici, prosvjetni radnici postizali diljem Hrvatske. Mnogi od njih danas se ubrajaju među zaslužne velikane hrvatske znanosti,  umjetnosti, obrazovanja i poduzetništva.  Temelj  njihovom obrazovanju dala je Osnovna škola Beletinec  i učitelji koji su osnovna znanja nesebično prenosili djeci.

No da to uvijek nije bilo lako potvrđuju i brojni primjeri iz školske spomenice i drugih dokumenta iz kojih otkrivamo da je Osnovna škola Beletinec osnovana je 1927. godine. Svečano je otvorena 18. rujna u zgradi Franje Galea koji je u njoj imao gostionicu i stan. Prvi učitelj u školi bio je Ante Majcen.  Škola je imala 2 odjela i 186 učenika, a tečaj opetovnice pohađalo je u 2 grupe 30 učenika. Škola je bila pretijesna za boravak tako velikog broja djece koji se iz godine u godinu povećavao. Interes kod roditelja i djece za školu bio je sve veći pa je škola 1931. godine dograđena. Iste godine škola prelazi u četverorazrednu osnovnu školu, te kralj Aleksandar na zahtjev škole mijenja naziv škole u Osnovna škola „Kraljević Tomislav“  Beletinec. Tridesetih godina prošloga stoljeća škola često mijenja učitelje i upravitelje, a posebno burno razdoblje za školu je bilo vrijeme Drugog svjetskog rata kada će škola dva puta na kraće vrijeme prekidati redovito održavanje nastave. Prilikom bombardiranja Beletinca 1944. godine neznatno je oštećena i školska zgrada.

 Nakon završetka rata osnovna škola u Beletincu nastavlja s radom, a posebno velike uspjehe postiže u vrijeme dok je upravitelj bio Zdravko Žabčić koji je školom upravljao od 1951. do 1958. godine. Njegov doprinos preobrazbi škole i sela je doista velik o čemu svjedoče podaci da je škola tada imala 6 razreda i 188 učenika. Godine 1955. otvara se i sedmi razred, a škola radi u tri smjene. Iduće godine prelazi u osmogodišnju školu. Žabčić je bio jedan do inicijatora osnivanja Narodnog sveučilišta u Beletincu za sela Črešnjevo, Sveti Ilija, Podevčevo, Završje i Beletinec. Upravljanje novoosnovanim sveučilištem  povjereno je Žabčiću, a ubrzo počinje i izgradnja Kulturno prosvjetnog doma Beletinec  koji se danas zove Društveni dom Beletinec. Narodna čitaonica otvorena je 1958. godine.

S obzirom na to da se broj djece stalno povećavao, a šireno je školsko područje sredinom šezdesetih godina prošloga stoljeća istaknut je problem dogradnje škole s dvoranom za tjelesni odgoj, te potrebe izgradnje učiteljskih stanova. U prigodi obilježavanja 45-te godišnjice rada 1972. godine školi  je na uporabu predano pet učinioca dograđenih na sjevernom krilu postojeće školske zgrade. Nažalost, unatoč  postojanju projektne dokumentacije nije izgrađena i školsko-sportska dvorana, ali  je škola te godine dobila naziv “Kalnički partizani”. Taj naziv nosila je sve do 1995. godine kada je odlukom Vlade RH naziv promijenjen u Osnovna škola  Beletinec. Iz  novije povjesnice škole valja  istaknuti da je prije nekoliko godina izvršena rekonstrukcija srednjeg dijela školske zgrade, te izgrađena sportska dvorana uz  pomoć  Općine Sveti Ilija i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Škola je opremljena najsuvremenijom informatičkom opremom, uveden  je bežični Internet, vodi se e-Dnevnik…

Školsko područje Osnovne škole Beletinec često se mijenjalo, a trenutno obuhvaća samo naselja Krušljevec i Beletinec. Osnovna škola Beletinec ubraja se među manje u Varaždinskoj županiji. Nastava se održava u jednoj smjeni. Od školske godine 2014./2015. u kombinaciji su ponovno prvi i drugi razred. Njemački jezik uči se kao prvi, a engleski je drugi strani jezik. Informatika se uči od četvrtog razreda. Učenici Osnovne škole Beletinec,  organizirani u brojne sekcije i društva, aktivno sudjeluju u društvenom životu naselja Beletinec i Krušljevec, te Općini Sveti Ilija. Tu posebno treba naglasiti odličnu suradnju s DVD Beletinec –  Krušljevec  te Kulturno umjetničkim društvom Beletinec.

Izvor: Osnovna škola Beletinec

 

Kontakt:

OŠ Beletinec

Stjepana Radića 4, Beletinec, 42 214 Sveti Ilija

tel: 042 749 383, 749 950 

e-mail:  tajnistvo@os-beletinec.skole.hr

 

berba kestena dani školskog filma Projekt Zasladimo Uskrs Vatrogasna vježba keramičari 1 IMG_0897 DSC00760 IMG_2678 IMG_2684 IMG_2676

Skip to content