OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Akti Općinskog vijeća

Statut Općine Sveti Ilija / 1. izmjene i dopune Statuta Općine Sveti Ilija / 2. izmjene i dopune Statuta Općine Sveti Ilija

Poslovnik Općinskog vijeća / Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća / Ispravak Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća

 

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda (B) komunalne naknade

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnom redu 1. izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu / 2. izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu

Odluka o porezima Općine Sveti Ilija / Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Sveti Ilija / Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima

Odluka o agrotehničkim mjerama

Odluka o uvjetima i načinu korištenja prostorija društvenih domova i zgrada javne i društvene namjene

Odluka o upravljanju i korištenju sportskih objekata i nogometnih igrališta u vlasništvu Općine Sveti Ilija

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Ilija

Odluka o preuzimanju obveza plaćanja javne usluge odvoza i zbrinjavanja pelena

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluka o promjeni granica na području Općine Sveti Ilija

Odluka o određivanju imena i protezanja ulica u naseljima na području Općine Sveti Ilija

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesija

Kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti

 

 

Skip to content