OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Sjednice Općinskog vijeća

TEMELJNI DOKUMENTI:

Statut Općine Sveti Ilija (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 5/18)

Poslovnik Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 5/18)

Grb i zastava Općine Sveti Ilija

_____________________________________________________________

8. Saziv Općinskog vijeća (svibanj 2021. – svibanj 2025.)

 

18. sjednica Općinskog vijeća – 20.06.2024.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 59/2024)

Poziv na 18. sjednicu vijeća

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu

Obrazloženja uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu

Zaključak o usv. Izvješća Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.g.

Zaključak o usv. Izvješća Programa gradnje objekata društvene infratr. za 2023.g.

Zaključak o usv. Izvješća Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2023.g.

Zaključak o usv. Izvješća Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023.g.

Zaključak o usv. Izvješća Programa utroška sred. nakn. za zadrž.nez. izgr. zgrade u prostoru 2023.

Zaključak o usv. Izvješća Programa utroška sred. vodnog doprinosa za 2023.g.

Zaključak o usv. Izvješća Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Zaključak o usv. Izvješća Programa poticaja u poljoprivredi u 2023.g.

Zaključak o usv. Izvješća Programa korištenja sred. od promjene poljoprivrednog zemljišta za 2023.g.

Odluka o prihvaćanju Izvršenja Proračuna za 2023.g.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Sveti Ilija za 2023.g.

Izmjene i dopune proračuna 2024.g

Obrazloženja uz Izmjene i dopune Proračuna 2024.

Zaključak o usv. Izmjena i dopuna Programa građenja komunal. inf. za 2024. g.

Zaključak o usv. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infratr. za 2024.g.

Zaključak o usv. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2024.g.

Zaključak o usv. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023.g.

Zaključak o usv. Izmjena i dopuna Programa utroška sred. nakn. za zadrž.nez. izgr. zgrade u prostoru 2024.

Zaključak o usv. Izmjena i dopuna Programa utroška sred. vodnog doprinosa za 2024.g.

Zaključak o usv. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

Zaključak o usv. Izmjene i dopune Programa poticaja u poljoprivredi u 2024.g.

Zaključak o usv. Izmjena i dopuna Programa korištenja sred. od promjene poljoprivrednog zemljišta u 2024.g.

Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Proračuna za 2024.g.

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvještaja o radu načelnika

Odluka o pokroviteljstvu manifestacije Anino u Beletincu

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija

_______________________________________________________________________________________________________

17. sjednica Općinskog vijeća – 04.06.2024.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 52/2024)

Poziv na 17. sjednicu vijeća

Zapisnik sa 17. sjednice vijeća

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o darovanju nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Ilija

Odluka o imenovanju povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta

Zaključak o prihvaćanju izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa

_______________________________________________________________________________________________________

08. izvanredna sjednica Općinskog vijeća – 15.04.2024.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 35/2024)

Poziv na 08. izvanrednu sjednicu vijeća

Zapisnik sa 08. izvanredne sjednice vijeća

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sveti Ilija

_______________________________________________________________________________________________________

16. sjednica Općinskog vijeća – 12.03.2024.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 21/2024)

Poziv na 16. sjednicu vijeća

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti upisa djece u Dječji vrtić Gumbek

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu i mjerilima upisa u dj. vrtić Gumbek

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na 3. dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na 4. Izmjene i dopune Odluke o visini koeficijenata

_______________________________________________________________________________________________________

07. izvanredna sjednica Općinskog vijeća – 20.02.2024.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 15/2024)

Poziv na 7. izvanrednu elektronsku sjednicu vijeća

Zapisnik sa 07. izvanredne sjednice vijeća

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

 Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Sveti Ilija /  Prilog 1. – Popis nerazvrstanih cesta

_______________________________________________________________________________________________________

15. sjednica Općinskog vijeća – 12.12.2023.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 110/2023)

Poziv na 15. sjednicu vijeća

Zapisnik s 15. sjednice vijeća

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

2. Izmj. i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za 2023. godinu

Obrazloženje uz 2. izmj. i dopune Proračuna

2. Izmj. i dopune Programa gradnje objekata društvene infrastrukture u 2023. godini

2. Izmj. i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. god.

2. Izmj. i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. god.

2. Izmj. i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2023. godini

2. Izmj. i dopune Programa utroška sred. za zadržavanje nez. izgr. zgrade u prostoru za 2023. god.

2. Izmj. i dopune Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2023. godinu

2. Izmj. i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

2. Izmj. i dopune Programa poticaja u poljoprivredi u 2023. godini

2. Izmj. i dopune Programa korištenja sreds. od promjene polj. zemljišta za 2023. god.

Proračun Općine Sveti Ilija za 2024. godinu

Obrazloženje uz Proračun

Program gradnje objekata društvene infrastrukture u 2024. godini

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. god.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. god.

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2024. godini

Program utroška sred. za zadržavanje nez. izgr. zgrade u prostoru za 2024. god.

Program utroška sredstava vodnog doprinosa za 2024. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

Program poticaja u poljoprivredi u 2024. godini

Program korištenja sreds. od promjene polj. zemljišta za 2024. god.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2024. godini

Odluka o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke

Odluka o mjerama poticaja za stjecanje i uređenje nekretnina na području Općine Sveti Ilija

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja polj. zemljiš. u vl. RH na području Općine

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 2024. godini

_______________________________________________________________________________________________________

14. sjednica Općinskog vijeća – 30.11.2023.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 103/2023)

Poziv na 14. sjednicu vijeća

Zapisnik s 14. sjednice vijeća

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Sveti Ilija

Odluka o stavljanju van snage Odluke o prirezu poreza na dohodak

Odluka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2023. godinu

Odluka o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2024. godinu

Smjernice za organizaciju i razvoj – 2024- 2027 Općina Sveti Ilija

Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

_______________________________________________________________________________________________________

 13. sjednica Općinskog vijeća – 17.10.2023.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 89/2023)

Poziv na 13. sjednicu vijeća

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o izvršenju proračuna 01.01.-30.06.2023.

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvještaja o radu načelnika

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o visini ekonomske cijene dj. vrtića Gumbek

Odluka o kupnji zemljišta kčbr. 1796 k.o. Sveti Ilija

Odluka o kupnji zemljišta kčbr. 1883 k.o. Sveti Ilija

Odluka o kupnji zemljišta kčbr. 1885 k.o. Sveti Ilija

Odluka o kupnji zemljišta kčbr. 3489 k.o. Beletinec

Odluka o kupnji zemljišta kčbr. 3490 k.o. Beletinec

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine

_______________________________________________________________________________________________________

12. sjednica Općinskog vijeća – 17.07.2023.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 64/2023)

 Poziv na 12. sjednicu vijeća

Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja održavanje javnih površina

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu općine

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Ilija

_______________________________________________________________________________________________________

11. sjednica Općinskog vijeća – 16.06.2023.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 56/2023)

Poziv na 11. sjednicu vijeća

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija

Izvještaj i obrazloženje uz godišnji izv.o izvršenju Proračuna za 2022.g. konsolidirani

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata društvene infrastrukture za 2022.g.

Izvješće o izvršenju Programa građ.kom.infrastrukture za 2022.g.

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022.g.

Izvješće o izvr. Godišnjeg programa održ. komunalne infrastrukture u Op. S.I. za 2022.g.

Izvješće o izvršenju Programa utr.sred.nakn. za zadrž.nezakonito izgr. zgrade u prostoru za 2022.

Izvješće o izvršenju utroška sredst. vodnog doprinosa za 2022.g.

Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.g.

Izvješće o korištenje sred. od promjene polj. zemljišta za 2022.g.

Izvješće o izvršenju Programa poticaja u poljoprivredi za 2022.g.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Sveti Ilija za 2022.g.

1. Izmjene i dopune Proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2023.g.

Obrazloženje uz 1. Izmjene i dopune Proračuna za 2023.g.

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata društvene infrastrukture za 2023.g.

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023.g.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2023.g.

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g.

Izmjene i dopune Programa utr.sred.nakn. za zadrž.nezakonito izgr. zgrade u prostoru za 2023.

Izmjene i dopune Programa utroška sred. vodnog doprinosa za 2023.g.

Izmjene i dopune Programa utroška sred. šumskog doprinosa za 2023.g.

Izmjene i dopune Programa korištenja sred. od promjene poljoprivrednog zemljišta za 2023.g.

Izmjene i dopune Programa poticaja u poljoprivredi u 2023.g.

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvještaja o radu načelnika

Izmjene i dopune Odluke o nakn. za rad vijeća

Odluka o davanju suglasnosti na osnivanje prava građenja

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija

_______________________________________________________________________________________________________

06. izvanredna sjednica Općinskog vijeća – 25.05.2023.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 49/2023)

Poziv na 06. izvanrednu sjednicu vijeća

Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu i mjerilima upisa u dj. vrtić Gumbek

Odluka o davanju pozitivnog mišljenja Općinskog vijeća na konačni Nacrt SRUP-a

_______________________________________________________________________________________________________

05. izvanredna sjednica Općinskog vijeća – 05.05.2023.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 42/2023)

Poziv na 05. izvanrednu sjednicu vijeća

Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dj. vrtić Gumbek

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta dj. vrtića Gumbek

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na 2. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu u dj, vrtiću Gumbek

_______________________________________________________________________________________________________

10. sjednica Općinskog vijeća – 13.03.2023.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 21/2023)

Poziv na 10. sjednicu vijeća

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Zaključak o usvajanju Izvješća o učinkovitosti upravljanja nog. stadionima

Odluka o financiranju kanti za pelene

2. Izmjene i dopune Odluke o određivanju koeficijenata

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na 1. dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na 3. izmjene i dopune Odluke o visini koeficijenata u vrtiću

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o visini osnovice u dj. vrtiću

Odluka o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa

_______________________________________________________________________________________________________

09. sjednica Općinskog vijeća – 13.12.2022.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 118/2022)

Poziv na 9. sjednicu vijeća

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 1.1.2022.-31.12.2022.

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2022. godinu

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Sveti Ilija u 2022. godini

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2022. godinu

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2022. godinu

Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od promjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. g.

Izmjene i dopune Programa poticaja u poljoprivredi za 2022. g.

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadrž. nez. izgrađ. zgrade u prostoru za 2022. g.

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. g.

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2022. g.

Proračun za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. god.

Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2023. godinu

Program gradnje objekata društvene infrastrukturena području Općine Sveti Ilija u 2023. godini

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u Općini Sveti Ilija za 2023. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2023. godinu

Program utr. sreds. nakn. za zadrž. nez. izgrađene zgrade u prostoru u Općini Sveti Ilija za 2023. godinu

Program korištenja sredstava od promjene polj. zemljišta za 2023. godinu

Program poticaja u poljoprivredi za 2023. god.

Program utroška sredstava vodnog doprinosa za 2023. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sveti Ilija za 2023. godinu

Izmjene i dopune Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa dječjeg vrtića Gumbek

Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Sveti Ilija u dječjim vrtićima

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dj. vrtića Gumbek

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Odluku o visini ekonomske cijene dj. vrtića Gumbek

Odluka o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Sveti Ilija

Odluka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2022. godinu

Odluka o prihvaćanju Plana razvoja civilne zaštite za 2023. godinu

Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Sveti Ilija

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Općine Sveti Ilija

Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Ilija

Odluka o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 2023. godini

_______________________________________________________________________________________________________

08. sjednica Općinskog vijeća – 10.10.2022.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 95/2022)

 Poziv na 8. sjednicu vijeća

Zapisnik sa 8. sjednice

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Statut dječjeg vrtića Gumbek

Odluka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja

_______________________________________________________________________________________________________

07. sjednica Općinskog vijeća – 11.07.2022.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 67/2022)

Poziv na 7. sjednicu vijeća

Zapisnik sa 7. sjednice

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 01.01.-31.12.2021.

Izvještaji i obrazloženja uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021.g.

Odluka o izvršenju Plana razvojnih programa za 2021.

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture 2021.

Izvršenje Programa javnih potreba u dr. dj.2021.g.

Izvršenje Programa održ. kom. infrastrukture za 2021.g.

Izvršenje programa koriš. sred. od promjene polj. zemljišta 2021.g.

Izvršenje Programa poticaja u poljoprivredi za 2021.g.

Izvršenje Programa utroška sred.nakn. za zadrž. nez.izgr. zgrade u prostoru-2021

Izvršenje Programa utroška sred. šumskog doprinosa za 2021.

Izvršenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2021.g.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2021.

Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija u 2022.g.

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvještaja o radu načelnika

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija

Odluka o odabiru najpovoljnjijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete

Odluka o odabiru najpovoljnjijeg ponuditelja za održavanje javnih površina

_______________________________________________________________________________________________________

04. izvanredna sjednica Općinskog vijeća – 30.06.2022.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 62/2022)

Poziv na 4. izvanrednu sjednicu vijeća

Zapisnik s 04. izvanredne sjednice vijeća

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na konačni Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana

Kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti

_______________________________________________________________________________________________________

06. sjednica Općinskog vijeća – 28.04.2022.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 39/2022)

Poziv na 6. sjednicu vijeća

Zapisnik s 06. sjednice vijeća

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine

Odluka o potpisivanju Sporazuma o suradnji na osnivanju Turističke zajednice Varaždinski bregi

Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Plan i mjerila upisa djece u Dječji vrtić Gumbek u pedagoškoj godini 2022.-2023.

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog 2. dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Gumbek

Odluka o prethodnoj suglasnosti na 2. Izmjene i dopune Odluke o načinu utvrđivanja plaća i visini koeficijenata u dj. vrtiću Gumbek

_______________________________________________________________________________________________________

03. izvanredna elektronska sjednica Općinskog vijeća – 24.03.2022.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 26/2022)

Poziv na 3. izvanrednu elektronsku sjednicu vijeća

Zapisnik s 3. izvanredne sjednice

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt Rekonstrukcija mjesnog groblja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnina

Odluka o stavljanju Odluke o osnivanju tima civilne zaštite opće namjene van snage

_______________________________________________________________________________________________________

05. sjednica Općinskog vijeća – 02.03.2022.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 21/2022)

Poziv na 5. sjednicu vijeća

Zapisnik s 5. sjednice vijeća

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Ilija

Odluka o prodaji nekretnine prema izrađenoj reviziji procjene

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog izmjene i dopune Odluke o načinu utvrđivanja plaća i visini koeficijenata za obračun plaća radnika Dječjeg vrtića

Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Sveti Ilija – Revizija I.

Odluka o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke

_______________________________________________________________________________________________________

02. izvanredna elektronska sjednica Općinskog vijeća – 27.01.2022.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 6/2022)

Poziv na 2. izvanrednu elektronsku sjednicu vijeća

Zapisnik s 02. izvanredene sjednice

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Ilija

Odluka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija za 2021. godinu

Odluka o donošenju Plana razvoja civilne zaštite za 2022. godinu

_______________________________________________________________________________________________________

04. sjednica Općinskog vijeća – 16.12.2021.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 108/21)

Poziv na 04. sjednicu općinskog vijeća

Zapisnik sa 04. sjednice općinskog vijeća

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje od 01.01. – 30.06. 2021. god.

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Sveti Ilija za razdoblje od 01.01. – 30.06. 2021. god.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje od 01.01. – 31.12. 2021. god.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.g.

Izmjene i dopune godišnjeg Programa održ. komunalne infrastrukture za 2021.g.

Izmjene i dopune Programa nakn. za zadržavanje nez. izgr. zgrade u prostoru za 2021.

Izmjene i dopune Programa korištenja sred. od promj. polj. zemljišta za 2021.g.

Izmjene i dopune Program poticaja u poljoprivredi za 2021.g.

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.g.

Program utroška sredstava vodnog doprinosa za 2021.g.

Proračun Općine Sv. Ilija za razdoblje 01.01.-31.12.2022.g., sa projekcijama za 2023. i 2024.g.

Program gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Sveti Ilija u 2022. godini

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022.g.

Godišnji Program održ. komunalne infrastrukture za 2022.g.

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima

Program nakn. za zadržavanje nez. izgr. zgrade u prostoru za 2022.

Program korištenja sred. od promj. polj. zemljišta za 2022.g.

Program poticaja u poljoprivredi za 2022.g.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

Program utroška sredstava vodnog doprinosa za 2022.g.

Odluka o sklapanju izvansudske nagodbe s tvrtkom CENOZA PROMET d.o.o.

Odluka o o preuzimanja obveza obavljanja poslova u dječjem vrtiću Gumbek

Odluka o preuzimanju obveza plaćanja javne usluge odvoza i zbrinjavanja pelena

Odluka o visini naknade i drugim pravima lokalnog dužnosnika Općine Sveti Ilija

Izmjene i dopune Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u JUO

Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu

Izmjene i dopune Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Ilija

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti Ilija u 2022. g.

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Ilija

_______________________________________________________________________________________________________

01. izvanredna elektronska sjednica Općinskog vijeća – 30.09.2021.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 80/21)

Poziv na 1. izvanrednu elektronsku sjednicu vijeća

Izvod-iz-zapisnika-30.9.2021

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o davanju pozitivnog mišljenja o ulasku u obuhvat većeg urbanog područja grada Varaždina

Rješenje o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića Gumbek

Odluka o razrješenju privremenog ravnatelja dječjeg vrtića Gumbek

Odluka o dodjeli na upravljanje i održavanje zgrade dječjeg vrtića i pripadajućeg zemljišta ustanovi vrtića Gumbek

_______________________________________________________________________________________________________

03. sjednica Općinskog vijeća – 30.08.2021.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 67/21)

Poziv na 3. sjednicu vijeća

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o prethodnoj suglasnosti za Statut dječjeg vrtića Gumbek

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Gumbek

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Plan i mjerila upisa u dječji vrtić Gumbek

Odluka o cijeni, mjerilima upisa i financiranju dječjeg vrtića Gumbek

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Odluku o visini osnovice za obračun plaća radnika dječjeg vrtića Gumbek

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Odluku o načinu utvrđivanja plaća i visini koeficijenata za obračun plaća djelatnika dječjeg vrtića Gumbek

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Sveti Ilija

Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjim vrtićima

_______________________________________________________________________________________________________

02. sjednica Općinskog vijeća – 12.07.2021.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 59/21)

Poziv na 2. sjednicu vijeća

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja načelnika za razdoblje 1.1.2021. – 30.6.2021.

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Ilija

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija za 2021. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka

_______________________________________________________________________________________________________

01. sjednica Općinskog vijeća – 24.06.2021.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 54/21)

Poziv na 1. sjednicu vijeća

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Izvješće Mandatnog povjerenstva

Rješenje o izboru Odbora za financije i proračun

Rješenje o izboru Odbora za Statut i Poslovnik

Rješenje o izboru Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalnu infrastrukturu

Rješenje o izboru Odbora za društvene djelatnosti

Rješenje o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

Rješenje o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Izmjena i dopuna Odluke o prekoračenju po računu Zagrebačke banke

Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju javne ustanove – Dječji vrtić Gumbek

Odluka o osnivanju javne ustanove – Dječji vrtić Gumbek

Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove – Dječji vrtić Gumbek

_______________________________________________________________________________________________________

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća – 10.06.2021.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 51/21)

Poziv na konstituirajuću sjednicu

Zapisnik s konstituirajuće sjednice vijeća

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Rješenje o osnivanju Mandatnog povjerenstva

Izvješće Mandatnog povjerenstva o stavljanju mandata u mirovanje

Izvješće Mandatnog povjerenstva

Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje

Izvješće Odbora za izbor i imenovanje

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća

Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća

Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća

_____________________________________________________________

7. Saziv Općinskog vijeća (svibanj 2017. – svibanj 2021.)

 24. Sjednica Općinskog vijeća – 31.03.2021.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 33/21)

Dnevni red

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

2. izmjene i dopune Statuta

Ispravak Izmjena i dopuna Poslovnika o radu općinskog vijeća

Odluka o osnivanju javne ustanove – dječji vrtić

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeće mjesnih odbora

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku načelnika o davanju koncesije

Odluka o određivanju koeficijenata službenika i namještenika u JUO

Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela

Zaključak o usvajanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada

_______________________________________________________________________________________________________

23. Sjednica Općinskog vijeća – 17.03.2021.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 25/21)

Dnevni red

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za 2020. godinu

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Sveti Ilija za razdoblje 2020. – 2022.

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2020. godinu

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Ilija za 2020. godinu

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu

Odluka o raspodjeli poslovanja Općine Sveti Ilija za 2020. godinu

Odluka o prekoračenju po računu Zagrebačke banke

Program utroška šumskog doprinosa za 2021. godinu

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godine

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika JUO Općine Sveti Ilija

Odluka o darovanju i davanju suglasnosti načelniku za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnine OŠ Vladimir Nazor

Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

Odluka o prijedlogu kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu

Izmjene i dopune Odluke o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa SARS-CoV-2

_________________________________________________________________________________________________________

22. Sjednica Općinskog vijeća – 18.12.2020.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 96/20)

Dnevni red

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Sveti Ilija

3. Izmjene i dopune proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-31.12.2020. i projekcijama za 2021.-2022.g.

3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2020.-2022.

3. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.

3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020.g.

3. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.

3. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu

Proračun Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-31.12. 2021. i projekcijama za 2022. i 2023.g.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2021.-2023.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.g.

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021.g.

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g.

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g.

Program korištenja sred. od promj. poljoprivrednog zemljišta za 2021.g.

Program poticaja u poljoprivredi za 2021.g.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine za 2021.g.

Proračun Općine Sveti Ilija prema funkcijskoj klasifikaciji za 2021.g.

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija

Odluka o donošenju analize davanja koncesije i procjenjene vrijednosti koncesije

Odluka o donošenju srednjoročnog plana koncesija

Odluka o donošenju godišnjeg plana davanja koncesija za 2021. godinu

Odluka o produljenju Strateškog razvojnog programa

Odluka o prihvaćanju analize stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu

Odluka o donošenju plana razvoja civilne zaštite 2021. godinu

Odluka o uvjetima i načinu korištenja prostorija društvenih domova i zgrada javne i društvene namjene

Odluka o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa SARS-CoV-2

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 2021. god.

_________________________________________________________________________________________________________

21. Sjednica Općinskog vijeća – 29.10.2020.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 76/20)

Dnevni red

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna za 1-6.mj.2020.g

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-31.12.2020. sa projekcijama za 2021.-2022.g.

2. izmjene i dopune Plana razvojnih programa

2. izmjene i dopune Programa građenja kom. infrastrukture

2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture

2. izmjene i dopune Programa javnih potreba

2. izmjene i dopune Programa utroška sredstava

_________________________________________________________________________________________________________

3. Izvanredna elektronska sjednica Općinskog vijeća – 24.07.2020.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 51/20)

Dnevni red

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima

_________________________________________________________________________________________________________

20. Sjednica Općinskog vijeća – 16.06.2020.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 42/20)

Dnevni red

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine Sveti Ilija

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Sveti Ilija

Odluka o davanju suglasnosti načelniku za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje i Sporazuma o korištenju postrojenja za sortiranje

Odluka o uplati razlike sredstava političkim strankama za 2019. godinu

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija za 2020. godinu

_________________________________________________________________________________________________________

19. Sjednica Općinskog vijeća – 25.05.2020.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 36/20)

Dnevni red

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2019. godinu

Izvještaj o izvršenju programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu

Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu

Izvještaj i obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

Odluka o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Ilija

Odluka o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Sveti Ilija za razdoblje od 2020. do 2026. godine

Odluka o upravljanju i korištenju sportskih objekata i nogometnih igrališta u vlasništvu Općine Sveti Ilija

_________________________________________________________________________________________________________

2. Izvanredna elektronska sjednica Općinskog vijeća – 21.05.2020.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 30/20)

Dnevni red

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Sporazuma o izgradnji OŠ

_________________________________________________________________________________________________________

1. Izvanredna elektronska sjednica Općinskog vijeća – 15.04.2020.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 20/20)

Dnevni red

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom koordiniranju poslova civilne zaštite

Odluka o povjeravanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija Općini Jalžabet

_________________________________________________________________________________________________________

18. Sjednica Općinskog vijeća – 09.03.2020.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 10/20)

Dnevni red

Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-31.12.2020. i projekcijama za 2021.-2022.g.

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020.-2022.

1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020.g.

1. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja kom. infrastukture za 2020

1. Izmjene i dopune Programa utroška sred.nakn. za zadrž. nezakonito izgr. zgrade u prostoru za 2020.g.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija

Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju

Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje ugovora o radovima – dječji vrtić

Odluka o komunalnom redu

Odluka o agrotehničkim mjerama

Odluka o ustroju Registra imovine

Odluka o prihvaćanju zahtjeva Općine Sveti Đurđ za povjeravanje koncesije za dimnjačarstvo

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito finanaciranje političkih stranaka

Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjim vrtićima

_________________________________________________________________________________________________________

17. Sjednica Općinskog vijeća – 12.12.2019.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 93/19)

Dnevni red

Izvod iz zapisnika-12.12.2019.

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

2. Izmjene i dopune proračuna sa projekcijom za razdoblje 2019.-2021.g.

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-31.12.2019. i projekcijama za 2020.-2021.g.

2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021.

2. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2019

2. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja kom. infrastukture za 2019

2. Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019.g.

2. Izmjene i dopune programa utroška sred.nakn. za zadrž. nezakonito izgr. zgrade u prostoru za 2019.g.

Proračun Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-31.12.2020. i projekcijama za 2021. i 2022.g.

Plan razvojnih programa za 2020.-2022.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.

Godišnji program održavanja komunalne infrastukture za 2020.g.

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020.g.

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020.g.

Proračun Općine Sveti Ilija za 2020.g. prema funkcijskoj klasifikaciji

Odluka o izvršavanju proračuna za 2020.

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019.

Smjernice razvoja civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija za razdoblje od 2020. – 2023.

Plan razvoja civilne zaštite 2020.

Odluka o redovitom financiranju političkih stranaka u 2020. god.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Sjednica Općinskog vijeća – 19.09.2019.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 59/19)

Dnevni red

Izvod iz zapisnika – 19.09.2019.

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Zaključak o izvršenju proračuna 1.-6.mj_.2019

– Obračun proračuna 01.01.-30.06. 2019. godine

– I. Izmjene i dopune proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-31.12. 2019. godine.

– I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019.-2021.

– I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja 2019

– I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja kom. infrastukture za 2019

– I. Izmjene i dopune Programa javnih potreb. u društv.djelatnostima 2019

– I. Izmjene i dopune Programa utroška sred. nakn. za zadržavanje nez. izgrađene zgrade – 2019

– Odluka o davanju suglasnosti za prodaju rovokopača

– Odluka o davanju suglasnosti za nabavu komunalnog stroja

– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Sveti Ilija

– Odluku o davanju suglanosti za pristupanje većem urbanom području Grada Varaždina

– Odluka o prihvaćanju zahtjeva Općine Martijanec o povjeravanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Martijanec

______________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Sjednica Općinskog vijeća – 10.07.2019.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 47/19)

Dnevni red

Izvod iz zapisnika – 10.07.2019.

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Sjednica Općinskog vijeća – 30.05.2019.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 39/19)

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika 30.05.2019. g.

– Odluka o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Izvršenje proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2018. g

– Obračun proračuna za 2018. g.

– Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2018. g

– Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.

– Izvještaj o izvršenju programa komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. g.

– Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. g.

– Izvještaj o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. g.

– Bilješke uz potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova za 2018. g.

– Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. g.

– Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. g.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Sjednica Općinskog vijeća – 11.03.2019.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 15/19)

– Dnevni red

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Ilija za 2018. godinu

– Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018.

– Odluka o imenovanju općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Sjednica Općinskog vijeća – 11.12.2018.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 86/18)

– Dnevni red

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Proračun -naslovna strana 2019. g.

– Proračun 01.01.2019. -31.12.2019. 

– Proračun za 2019.g. prema Funkcijskoj klasifikaciji

– Godišnji program održavanja kom. infrastukture za 2019

– Odluka o izvršavanju proračuna 2019

– Plan razvojnih programa za 2019.-2021.

– Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2019.

– Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2019

– Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 2019

– II. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. g. – naslovna stranica

– II. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

– II. Izmjena Programa utroška sredstava nakn. za zadrž. nez. izgr. zgrade 2018.

– II. Izmjene Programa javnih potreb.u društv.dj.2018

– II.Izmjene i dopune Godišni program održavanja kom. infrastukture za 2018

– II.Izmjene Plana razvojnih programa za 2018.-2020.

– II.Izmjene PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM. INFRASTRUKTURE 2018.

– Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018.

– Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt Rekonstrukcija postojećeg dijela groblja u Žigrovcu

– Odluka o donosenju 2. izmjena i dopuna Prostornog plana_Sveti Ilija

– Odluka o komunalnoj naknadi_Općina Sveti Ilija

– Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o vrijednosti boda (B) komunalne naknade

– Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

– Odluka o komunalnom doprinosu Općine Sveti Ilija

– Odluka o redovitom financiranju političkih stranaka u 2019. god.

– Plan razvoja civilne zaštite 2019.

– Odluka-o-donošenju-Procjene-rizika-od-velikih-nesreća-za-Općinu-Sveti-Ilija

___________________________________________________________________________________________________________________

11. Sjednica Općinskog vijeća – 04.10.2018.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 70/18)

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesija

– Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

– Odluka o suglasnosti predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave

______________________________________________________________________________________________________________________

10. Sjednica Općinskog vijeća – 13.09.2018.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 65/18)

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– 1.Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. godine

– 1.Izmjene i dopune Programa za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. godine

– Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018.

– Zaključak-o-prihvaćanju-izvješća-načelnika

__________________________________________________________________________________________________________________________

9. Sjednica Općinskog vijeća – 31.07.2018.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 54/18)

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja

– Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Sveti Ilija

____________________________________________________________________________________________________________________________

8. Sjednica Općinskog vijeća – 13.06.2018.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 41/18)

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija

– Odluka o sufinanciranju produženog boravka u OŠ Vladimir Nazor i OŠ Beletinec

Odluka o odabiru najpovoljnjijeg ponuditelja – održavanje javne rasvjete

– Odluka o odabiru najpovoljnjijeg ponuditelja – održavanje javnih površina

_________________________________________________________________________________________________________________________

7. Sjednica Općinskog vijeća – 15.05.2018.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 31/18)

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Ilija za razdoblje od 2018. – 2023. godine

_____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Sjednica Općinskog vijeća – 26.04.2018.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 28/18)

– Dnevni red

– Zapisnik 

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

– Izmjene Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o povjerenicima

– Odluka o prihvaćanju Zapisnika o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti izvršavanja proračuna Općine Sveti Ilija u 2016. i 2017. godini

– Odluka o promjeni granice Općine Sveti Ilija s Općinom Gornji Kneginec

– Odluka o mjerama poticanja za uređenje nekretnina

– Odluka o sucu porotniku 2018. godine

– Izvršenje Godišnjeg programa održavanja kom. infrastukture za 2017

– Izvršenje Plana razvojnih programa za 2017.-2019.

– Izvršenje Program javnih potreb.u društv.dj.2017

– Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrutkure 2017.

– Izvršenje proračuna 1.1.-31.12.2017

– Odluka o raspodjeli rezultata za 2017.

– Zaključak o prihvaćanju godišnjeg Izvještaja o izvr. proračuna 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Sjednica Općinskog vijeća – 30.01.2018.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 5/18)

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesija

– Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

– Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o određivanju imena i protezanja ulica u Općini Sveti Ilija

– Odluka o promjeni granica naselja na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju koeficijenata za obračun za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ilija

– Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija

– Statut Općine Sveti Ilija

________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Sjednica Općinskog vijeća – 13.12.2017.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 71/17”)

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Izmjene i dopune Proračuna za 2017. g. – naslovnica

– Izmjene i dopune – Godišnji program održavanja kom. infrastukture za 2017. g.

– Izmjene i dopune – Plan razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019.

– Izmjene i dopune –  Program gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture 2017. g.

– Izmjene i dopune – Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2017. g.

– Izmjene i dopune Proračuna za 2017. prema Funkcijskoj klasifikaciji

– Izmjene i dopune Proračuna 2017. g.

– Proračun – naslovna strana 2018. g.

– Proračun 01.01.-31.12.2018.

– Godišni program održavanja kom. infrastukture za 2018. g.

– Plan razvojnih programa za 2018.-2020. g. 

– Program gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture 2018. g.

– Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2018. g.

– Program utrška sredstava nakn.za zadrž.nez.izgr.zgrade 2018 g.

– Odluka o izvršavanju proračuna 2018. g.   

– Projekcija Proračuna -naslovna strana 2018.-2020.g. 

– Projekcija Proračuna 2018-2020. g.   

– Proračun za 2018. g. – Funkcijska klasifikacija – naslovnica

– Proračun prema Funkcijskoj klasifikaciji za 2018.g. 

– Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2017.

– Plan razvoja civilne zaštite 2018.

– Izmjene i dopune Odluke o porezima Općine Sveti Ilija

– Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Sveti Ilija za 2016. godinu

– Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjim vrtićima

– Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

– Odluka-o-određivanju-koeficijenata

– Odluka-o-redovitom-financiranju-političkih-stranaka-u-2018. god.

– Zaključak stručne analize

_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Sjednica Općinskog vijeća – 17.10.2017.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 62/17)

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela_Općina Sveti Ilija

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Sjednica Općinskog vijeća – 17.07.2017.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 39/17)

 – Dnevni red

 – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

 – Izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2017. – naslovna stranica

 – Izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2017. – Obračun

 – Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija

________________________________________________________________________________________________________________________

1. Sjednica Općinskog vijeća – 27.06.2017.

 – Dnevni red

 – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 35/17)

– Izvršenje godišnjeg programa održavanja komunalne infrastukture za 2016. godinu

– Izvršenje plana razvojnih programa za 2016. godinu

– Izvršenje progama javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu

– Izvršenje programa gradnje objekata za 2016. godinu

– Izvršenje Proračuna -naslovna strana 2016. godina

– Obračun proračuna-Izvršenje – 31.12.2016. godine

– Mandatno-povjerenstvo – Izvješće

– Odbor za društvene djelatnosti

– Odbor za financije i proračun

– Odbor za gospodrstvo, poljoprivredu i komunalnu infrastrukturu

– Odbor za Povjerenstvo za procjenu šteta

– Odbor za Statut i Poslovnik

– Odluka o porezima Općine Sveti Ilija

– Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016.

– Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest.br. 916I1,2138 k.o. Ilija

– Odluka o redovitom financiranju političkih stranaka u 2017. godini

– Rješenje o izboru Predsjednika Mandatnog povjerenstva

– Rješenje o razrješenju predsjednika Mandatnog povjerenstva

– Rješenje o izboru članice Općinskog vijeća –  Biljana Bojađieva Žvorc

– Zaključak o imenovanju povjerestva za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Ilija

Konstiturajuća sjednica Općinskog vijeća – 08.06.2017.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 28/17”)

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva 

– Izvješće Mandatnog povjerenstva o stavljanju mandata u mirovanje

– Izvješće mandatnog povjerenstva

– Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje, Izvješće Odbora za izbor i imenovanje

– Izbor Predsjednika općinskog vijeća  

– Izbor prvog Potpredsjednika općinskog vijeća 

– Izbor drugog Potpredsjednika općinskog vijeća  

___________________________________________________________________________________________________________________________

6. Saziv Općinskog vijeća (svibanj 2013. – svibanj 2017.)

21. Sjednica Općinskog vijeća – 30.03.2017.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 17/17)

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja

– Odluka o donošenju strateškog razvojnog programa Općine Sveti Ilija

– Odluka o izradi Strategije razvoja malog i srednjeg poduzetništva Općine Sveti Ilija

__________________________________________________________________________________________________________________________

20. Sjednica Općinskog vijeća – 13.03.2017.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/17)

– Dnevni red

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Analiza stanja sustava civilne zaštite

– Odluka o određ. pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Ilija (2017.)

– Plan razvoja civilne zaštite

– Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija

– Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Ilija

– Odluka o izradi strateškog razvojnog programa Općine Sveti Ilija

– Odluka o upravljanju mj. grobljima na pod. Općine Sv. Ilija te o grobnim naknad. i grobnim usl.

– Odluka o redovitom financiranju političkih stranaka u 2017. god.

– Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

– Zaključak PPU

__________________________________________________________________________________________________________________________

19. Sjednica Općinskog vijeća – 15.12.2016.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 67/16)

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Odluka – Sudac-porotnik

– Odluka o prihvaćanju zahtjeva Općine Beretinec o povjeravanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Beretinec

__________________________________________________________________________________________________________________________

18. Sjednica Općinskog vijeća – 14.10.2016.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 49/16)

Dnevni red 

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Odluka o sklapanju sporazuma o sufinanciranju projekta – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

– Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o izradi II_IiD PPUO_nakon OSPUO

__________________________________________________________________________________________________________________________

17. Sjednica Općinskog vijeća – 15.07.2016.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 31/16 “)

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija

– Odluka o cash-pool za 2016.-2017.

__________________________________________________________________________________________________________________________

16. Sjednica Općinskog vijeća – 22.04.2016.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 17/16 “)

– Dnevni red 

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Odluka o javnim priznanjima

– Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

– Odluka o pristupanju Općine Sveti Ilija u Lokalnu akcijsku grupu Sjeverozapad

– Odluka o uvjetima korištenja prostorija

__________________________________________________________________________________________________________________________

15. Sjednica Općinskog vijeća – 16.03.2016.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 11/16 “)

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Analiza, smjernice i godišnji plan razvoja civilne zaštite

– Odluka o izmjeni u dopuni Programa ukupnog razvoja

– Odluka o izradi strategije razvoja 2016.-2020.

– Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Ilija

– Odluka o redovitom financiranju političkih stranaka

– Zaključak na Izvješće o obavljenoj reviziji

– Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanje te Plana civilne zaštite

__________________________________________________________________________________________________________________________

14. Sjednica Općinskog vijeća – 16.12.2015.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 61/15 “)

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Rješenje o izboru članice OV

– Pravilnik o dodjeli stipendija 2015.

– Odluka o određivanju koeficijenata

– Mandatno povj. – Izvješće

__________________________________________________________________________________________________________________________

13. Sjednica Općinskog vijeća – 30.09.2015.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 47/15 “)

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Zaključak o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Sveti Ilija

– Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Općine Sveti Ilija

__________________________________________________________________________________________________________________________

12. Sjednica Općinskog vijeća – 27.07.2015.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 34/15 “)

  – Dnevni red

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o osnivanju poduzetničkih zona (izmjene i dopune)

__________________________________________________________________________________________________________________________

11. Sjednica Općinskog vijeća – 29.04.2015.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 19/15”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

__________________________________________________________________________________________________________________________

10. Sjednica Općinskog vijeća – 18.03.2015.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 13/15”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o pokretanju postupka izrade izmjena i dopuna prostornog plana

  – Odluka o redovitom financiranju političkih stranaka

  – Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

  – Odluka o agrotehničkim mjerama

  – Odluka o dodjeli javnih priznanja Općina Sveti Ilija

  – Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi

  – Odluka o izradi strategije razvoja od 2015. do 2020. godine

  – Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije – dimnjačarski poslovi

  – Odluka o odvodnji otpadnih voda

__________________________________________________________________________________________________________________________

9. Sjednica Općinskog vijeća – 18.12.2014.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 59/14”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Odluka o izvršavanju proračuna 2015. godina

__________________________________________________________________________________________________________________________

8. Sjednica Općinskog vijeća – 17.10.2014.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 46/14”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Op. Sveti Ilija

__________________________________________________________________________________________________________________________

7. Sjednica Općinskog vijeća – 18.07.2014.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 32/14”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

 – http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz3214.pdf

__________________________________________________________________________________________________________________________

6. Sjednica Općinskog vijeća – 16.05.2014.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 23/14”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o izboru članice Odbora za financije i proračun

  – Odluka o izboru članice Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća

  – Odluka o osnivanju poduzetničkih zona u Tomaševcu Biškupečkom i Svetom Iliji

  – Odluka o izboru članice i pred. Povjerenstva za procjenu šteta od elemen. nepogoda

  – Odluka o izboru članice Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija

  – Odluka o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Sjednica Općinskog vijeća – 19.02.2014.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 7/14”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o radnom vremenu ugostiteljstva

  – Odluka o sucu porotniku

  – Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

  – Odluka o dodjeli obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

  – Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija

  – Odluka o izmjeni i dopuni odluke o općinskim porezima

  – Odluka o nerazvrstanim cestama

  – Odluka o prihvaćanju JPP projekta

  – Odluka o prodaji van trgovina

  – Odluka o uvjetima i postupku natječaja da davanje u zakup poslovnih prostorija

  – Pravilnik o postupku provedbe tzv. bagatelne nabave

  – Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva Općine Sveti Ilija

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Sjednica Općinskog vijeća – 09.12.2013.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 69/13”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o poništenju natječaja o davanju koncesije za obavljanje kom. dje. dimnj. poslova

  – Odluka o prihvaćanju Programa ukupnog razvoja Općine Sveti Ilija

  – Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka  

  – Zaključak o prihvaćanju Plana civilne zaštite

  – Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja

  – Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja

  – Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite spašavanja

__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Sjednica Općinskog vijeća – 18.11.2013.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 63/13”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Sjednica Općinskog vijeća – 29.08.2013.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 48/13”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o određivanju naziva ulica i puteva u Općini Sveti Ilija

  – Odluka o prirezu porezu na dohodak

  – Odluka o visini naknada dužnosnika Općine Sveti Ilija

  – Odluka o visini naknade za rad preds. Opć. vijeća, članova Opć. vijeća te članove radnih tijela

  – Odluka o članstvu u udruzi Općina

  – Odluka o grobljima

  – Odluka o izmjenama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

  – Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

  – Odluka o izmjeni odluke o vrijednosti boda o komunalnoj naknadi

  – Varkom odluka I.

  – Varkom odluka II.

__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Sjednica Općinskog vijeća – 07.06.2013.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 36/13”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalnu infrastrukturu

  – Odluka o izboru Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća

  – Odluka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti 

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Saziv Općinskog vijeća (svibanj 2009. – svibanj 2013.)

20. Sjednica Općinskog vijeća – 10.04.2013.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 25/13”)

  – Dnevni red

  – Izvod iz zapisnika

__________________________________________________________________________________________________________________________

19. Sjednica Općinskog vijeća – 27.03.2013.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 16/13”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o potvrđivanju i izmjenama postojećih naziva ulica u naseljima Op. Sveti Ilija

  – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

__________________________________________________________________________________________________________________________

18. Sjednica Općinskog vijeća  – 14.12.2012.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 52/12”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

__________________________________________________________________________________________________________________________

17. Sjednica Općinskog vijeća –  14.09.2012.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 34/12”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o sucu porotniku

__________________________________________________________________________________________________________________________

16. Sjednica Općinskog vijeća – 10.08.2012.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 30/12”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o kom. djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije

__________________________________________________________________________________________________________________________

15. Sjednica Općinskog vijeća – 15.06.2012.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

__________________________________________________________________________________________________________________________

14. Sjednica Općinskog vijeća – 13.03.2012.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 6/12”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o izmjenama Odluke o provedbi izbora za vijeća mjesnih odbora

__________________________________________________________________________________________________________________________

13. Sjednica Općinskog vijeća – 14.12.2011.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 42/11”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja

__________________________________________________________________________________________________________________________

12. Sjednica Općinskog vijeća – 14.10.2011.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 34/11”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o vrijed. jed. iznosa za obr. naknade – nezakonito izgr. zgrade

__________________________________________________________________________________________________________________________

11. Sjednica Općinskog vijeća – 15.09.2011.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 29/11”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

__________________________________________________________________________________________________________________________

10. Sjednica Općinskog vijeća – 17.06.2011.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 23/11”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o potpisivanju sporazuma o katastarskoj izmjeri

  – Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis birača 2011.

__________________________________________________________________________________________________________________________

9. Sjednica Općinskog vijeća – 18.03.2011.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 8/11”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća m.o. Sveti Ilija

  – Rješenje o izboru člana Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija

  – Rješenje o izboru člana Povjerenstva za procjenu šteta od elem. nepogoda  

  – Rješenje o izboru člana Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća

__________________________________________________________________________________________________________________________

8. Sjednica Općinskog vijeća – 20.12.2010.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 40/10”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

__________________________________________________________________________________________________________________________

7. Sjednica Općinskog vijeća – 08.09.2010.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 28/10”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Plan mreže dječjih vrtića

__________________________________________________________________________________________________________________________

6. Sjednica Općinskog vijeća – 09.06.2010.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 20/10”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o uključenju u Program državne izmjere i katastra nekretnina

  – Odluka o visini naknada dužnosnika Općine Sveti Ilija

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Sjednica Općinskog vijeća – 12.03.2010.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 7/10”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Sjednica Općinskog vijeća – 17.12.2009.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 50/09”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Zapisnik Odbora za gospodarstvo

__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Sjednica Općinskog vijeća – 15.09.2009.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 32/09”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o prih. izvješća revizije finan. izvještaja i poslovanja

  – Odluka o prisilnoj naplati potraživanja

  – Odluka o izmjeni odl. o nakn. troš. za rad članova i pred. Opć. vijeća te članova rad. tijela

  – Odluka o izmjeni odluke o nakn. za rad načelnika i zamjenika načelnika

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Sjednica Općinskog vijeća – 14.07.2009.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 24/09”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Sjednica Općinskog vijeća – 30.06.2009.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 24/09”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

  – Odluka o osnivanju Odbora za društv. djelatnosti

  – Odluka o osnivanju Odbora za gospodarstvo, poljop. i kom. djelatnosti

  – Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elem. nepogoda  

  – Odluka o nakn. troš. za rad članova i pred. Opć. vijeća te članovima rad. tijela

  – Odluka o nakn. za rad načelnika i zamjenika načelnika

Skip to content