OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Vatrogasna zajednica

Vatrogasna zajednica Općine Sveti Ilija osnovana je 1993. godine i čine je Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Ilija i Dobrovoljno vatrogasno društvo Beletinec-Krušljevec. 

Kontakt:

Vatrogasna zajednica Općine Sveti Ilija
Trg Josipa Godrijana 2, 42 214 Sveti Ilija
tel: 042 734 200,  fax: 042 734 256
web: facebook/VZO-Sveti-Ilija/

Predsjednik: Martin Hajdinjak – tel: 042 505 068, mob: 098 485 787 

Zapovjednik: Goran Krpan – tel: 042 734 230, mob: 098 161 8487
Tajnik: Marin Bužanić – tel: 042 505 124, mob: 098 949 0637

 

Pravilnik Jednostavna nabava VZO 2023.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi DVD Sveti Ilija 2023.

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Ilija

_MG_8882a

Početci dobrovoljnog vatrogastva u Svetom Iliji vežu se uz 1925. godinu kada je na inicijativu mjesnog župnika Antuna Švarića  i učitelja Božidara Turzana osnovana Vatrogasna četa koja je pripojena Vatrogasnom društvu u Varaždinu. Za prvog predsjednika izabran je Božidar  Turzan, zapovjedništvo je povjereno Ivanu Stankusu, a tajništvo Iliji Lisičaku. Osim njih među utemeljiteljima  Vatrogasne čete bili su Filip Mikić, Josip Korpar,  Antun Đurkas, Kazimir Benko, Stjepan Barulek i Franjo Korpar. Dužnost duhovnika društva pripala je župniku Švariću.

Ideje vatrogastva brzo su se širile kod mještana pa je broj zainteresiranih  za uključenje u rad društva bio sve veći. Tako je u veljači 1928. godine organizirano primanje novih članova,  a tim povodom kapelan Josip Godrijan  služio je misu i održao prigodnu propovijed. Vatrogasno društvo tijekom 90. rada imalo je važnu ulogu u društvenom i vjerskom životu Općine Sveti Ilije. Osim što su gasili požare i pomagali drugima u nevolji, u godinama do Drugoga svjetskog rata redovito su sudjelovali u Tijelovskoj procesiji i držali stražu na Isusovom grobu u Vazmenom bdijenju.

Materijalni potencijali društva u počeku bili su vrlo skromni. Više je razloga za to. Članovi društva uglavnom su bili poljodjelci, ljudi skromnih prihoda, a kad je riječ o materijalnim sredstvima ništa bolje nije stajala ni zajednica u kojoj je djelovalo novoosnovano vatrogasno društvo. Unatoč svim tim problemima, zahvaljujući čvrstoj volji i želji da se uspije i služi na dobrobit  zajednice, počelo se s nabavkom prve vatrogasne opreme kao što je ručna kolska štrcaljka na zaprežni pogon. Društvo nije imalo svoje spremište pa je kupljena vatrogasna oprema sve do 1938. godine  čuvana po privatnim garažama.  Naime  te je godine  u Svetom Iliji izgrađen Vatrogasni dom što je dalo dodatni poticaj razvoju ideje vatrogastva u Svetom Iliji i okolnim mjestima. Sve više mladih uključuje se u vatrogastvo, provode se brojne aktivnosti tako da društvo postaje  jedan od stupova društvenog života.

Drugi svjetski rat i promjene koje je donio bitno su se odrazile na rad DVD-a Sveti Ilija. Česte promjene propisa  na neki su način usporile razvoj društva. Materijalnih sredstava bilo je  vrlo malo.  Vatrogastvo u Svetom Iliji nije imalo neki značajniji status sve do sedamdesetih godina 20. stoljeća. U to vrijeme Društvo je doživjelo ponovni procvat. Nabavljena je motorna vatrogasna štrcaljka marke „Savica“, dograđen je Vatrogasni dom koji je dobio kat s prostorima u kojima su se održavale  filmske večeri i druga društvena događanja. DVD Sveti Ilija opet je važan čimbenik u društvenom životu mjesta.

Usporedo s osiguravanjem materijalnih i prostornih uvjeta za kvalitetan rad društva, intenzivno se radi na povećanju članstva i njegovom stručnom osposobljavanju. Održavaju se razni vatrogasni tečajevi i ispiti za vatrogasce.  Članovi DVD-a Sveti Ilija redovito sudjeluju na vatrogasnim natjecanjima. Budući da u zajednici uživaju veliki ugled, sve više je donatora među mještanima koji pomažu rad Društva. Sve to omogućilo  je da se uz pomoć Vatrogasnog saveza Općine Varaždin  kupi kombi vozilo „IMV“ za potrebe prijevoza vatrogasaca i opreme. Kupljen je i agregat marke „Ziegler“ koji je i danas u funkciji, a dobrovoljnim radom dograđena je garaža za smještaj kombija. U to vrijeme veliki pečat radu DVD-a Sveti Ilija dali su predsjednici Mato Lisičak  i Josip Jalšovec.

Na iskustvu i rezultatima postignutim u sedamdesetim godinama novi naraštaji vatrogasaca iz Svetog Ilije i okolnih mjesta tijekom osamdesetih godina intenzivno nastavljaju s podizanjem razine opremljenosti društva vatrogasnom opremom i radom na stručnom osposobljavanju vatrogasaca.  Vatrogasna sirena dobivena je od VSO Varaždin 1988. godine, kao i električna potopna pumpa. DVD Sveti Ilija spremno je dočekao Domovinski rat kada aktivnosti organizira prema novonastalim ratnim uvjetima. Ispumpavaju se, saniraju, čiste i dezinficiraju seoski bunari,  pomaže se kod pretovara naoružanja za hrvatsku vojsku i dr.

Prestankom ratnih opasnosti i promjenom zakonske regulative  društvo ulazi u jedno posve novo vrijeme koje je tražilo još veću razinu opremljenosti i organiziranosti. Dotrajalo kombi vozilo IMV  i oprema, stari dom i neadekvatno uređeno spremište više nisu mogli udovoljiti potrebama suvremenog vatrogastva. To je razlog zašto se pristupilo temeljitoj obnovi materijalnih potencijala društva. Veće vatrogasno kombi vozilo stiglo je kao donacija iz njemačkog grada Glasshutena. Društvo i dalje intenzivno radi na edukaciji vatrogasaca, te aktivno sudjeluje u društvenom životu Općine Sveti Ilija. Uspostavljeni su kontakti i počinju druženja i suradnja s vatrogascima iz Devinske Nove Vesi u Slovačkoj.

Jedna od najvažnijih godina u razvoju vatrogastva u Svetom Iliji je svakako 2003. g. kada je uz veliku pomoć državnog ministarstva  i jednim dijelom Općine Sveti Ilija izgrađena nova građevina od 170 metara četvornih, dvije garaže za navalno i kombi vozilo, prostorija (učiona) za edukaciju, kancelarija, čajna kuhinja i kompletan sanitarni čvor. Tim projektom uređeno je potkrovlje s 14 kreveta za noćenje. Iste godine nabavljeno je rabljeno navalno vozilo marke DAF sa 1.600 l spremnika za vodu i visokotlačnom pumpom marke „Rosenbauren“. Financijsku pomoć u realizaciji tog projekta DVD Sveti Ilija dobio je od Vatrogasne zajednice Varaždinske županije i jednim dijelom Općine Sveti Ilija.  

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Ilija trenutno okuplja šezdesetak vatrogasaca svih dobnih skupina koji aktivno rade u poboljšanju i zamjeni stare i dotrajale  opreme te u što kvalitetnijem radu samog DVD-a. 

Kontakt:

DVD Sveti Ilija
Školska 25, 42 214 Sveti Ilija

Predsjednik: Franjo Dreven – mob: 091 901 4471, e-mail: franjo.dreven@gmail.com

Zapovjednik: Goran Krpan – tel: 042 734 230, mob: 098 161 8487

Tajnik: David Jagenčić – mob: 095 863 4390, e-mail: davidjagencic00@gmail.com

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Beletinec – Krušljevec

DVD Beletinec – Krušljevec osnovano je u ljeto 1938. godine, a službenu potvrdu o osnivanju 23. Listopada 1938. Godine izdala je Vatrogasna župa Varaždin. Prvi predsjednik i inicijator osnivanja DVD-a bio je Franjo  Milovec.  Vođenje tajničkih bilo je poslova povjereno Augustu Ptičeku, a prvim zapovjednikom imenovan je Bartol  Obrstar. Povjesnica DVD-a Beletinec – Krušljevec bilježi da su među osnivačima još bili: Stanko Bosilj, Mirko Bosilj, Bartol Martinez, Vjekoslav  Martinez, Stjepan Obrstar, Viktor Šinko i Mijo Hižar.

Nedugo nakon utemeljenja članovi DVD-a Beletinec – Krušljevec s puno optimizma i inicijative krenuli su u nabavku potrebne vatrogasne opreme. Tako su prva vatrogasna kola kupljena već  u lipnju 1940. od DVD-a Krapina za 14.000 ondašnjih dinara. Kola se i danas čuvaju u spremištu DVD-a. Drugi svjetski rat i teške godine poraća usporile su realizaciju planova i provođenje nekih planiranih aktivnosti. Na gradnju vatrogasnog  spremišta čekalo se sve do 1958. godine. Izgrađeno je u sklopu Društvenog doma u Beletincu u kojem se nalazi i danas.  Izgradnja spremišta bio je poticaj da se intenzivnije nastavi s opremanjem DVD-a i njegovih vatrogasaca potrebnom vatrogasnom opremom. Prva motorna štrcaljka „Savica“ kupljena  je u kolovozu 1963. godine.  U redovitoj upotrebi bila je sve do početka osamdesetih kada je stiglo prvo kombi vozilo, popularni IMV,  sa Ziegler agregatom. To vozilo u uporabi je bilo do 1995. godine kada je nabavljeno kombi vozilo marke Mercedes.

 DVD Beletienc – Krušljevec  zbog sustavnog i odgovornog rada, radeći nesebično na zaštiti imovine i ljudi, od prvog dana su imali punu potporu mještana, a tehničkom opremanju društva često su pomagali i dobrotvori.  U društvo zaslužnih dobrotvora  ubraja se i gospodin Milan Martinez, čovjek koji je godine prove na tzv. privremenom radu u Njemačkoj, koje je u veljači 2005. godine DVD-u darovao vozilo Mercedes sa ugradbenom pumpom.  Vozilo je korišteno do 15. kolovoza 2012. godine kad je DVD Beletinec – Krušljevec  dobilo navalno vozilo marke Mercedes opremljeno modernom vatrogasnom opremom.

DVD Beletinec – Krušljevec  danas broji 36 članova,te se kontinuirano pomlađuje novim članovima koji polaze razne vatrogasne tečajeve. Obrazovanje i stručno osposobljavanje, poglavito vatrogasaca mlađih dobnih skupina,  posebno je važno tim više što je posao vatrogasaca vrlo zahtijevan i odgovoran, a često puta i vrlo opasan.

Udruživanjem u Vatrogasnu zajednicu Općine Sveti Ilija 1993. godine DVD Beletinec – Krušljevec  još je više ojača, nabavljena je zaštitna oprema za vatrogasce, a 28. veljače 2012. uveden je sustav centralnog uzbunjivanja mobitelnim modulom.

Vatrogasci DVD-a Beletinec – Krušljevec  redovito sudjeluju u gotovo svim društvenim aktivnostima, od humanitarnih do ekoloških,  koje se organiziraju na području Općine Sveti Ilija. Osim toga, godinama uspješno surađuju s vatrogascima iz Devinske Nove Vesi u Republici Slovačkoj. U suradnji s tim društvom, a u sklopu VZO Sveti Ilija,  svake godine organiziraju se dva natjecanja u Hrvatskoj i Slovačkoj.

Kontakt:

DVD Beletinec-Krušljevec
Stjepana Radića 19, BELETINEC, 42 214 Sveti Ilija 

Predsjednik: Marin Bužanić – Mob : 098 949 0637, e-mail: buzanic.marin@gmail.com

Zapovjednik: Ivica Cesar – Mob: 099 799 1274, e-mail: ivicacesar367@gmail.com

Zamjenik zapovjednika: Tomislav Cesar – Mob: 099 208 7549, e-mail: cesartomislav367@gmail.com

Tajnik: Emilio Kefelja – Mob: 095/830 7774, e-mail: emikef95@gmail.com

e-mail: vatrogascibeletinec@gmail.com
web: facebook.com/dvd.beletineckrusljevec

Skip to content