OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija04.04.2022

Uputa o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Odlukom o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju („Narodne novine“ br. 37/22) određeno je da će se vlasnicima stambenih jedinica koji su ustupili svoje nekretnine na korištenje, podmirivati troškovi korištenja.

Na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova 25. ožujka 2022. godine objavljen je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Poveznica: https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518

Poziv se odnosi na:

– vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice,
– vlasnike stambenih jedinica koji su po načelu solidarnosti već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje.

Za prijavu ponude vlasnici stambene jedinice moraju priložiti:

– ispunjen Obrazac za prijavu te

– Dokaz o vlasništvu: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel), a ukoliko se radi o više suvlasnika, izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice,

– Potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz potvrde.

Obrazac za prijavu i potvrda stožera jedinice lokalne samouprave sastavni su dio Javnog poziva.

Prema Uputi o provedbi Odluke, vlasnik stambene jedinice upoznaje nadležni lokalni stožer civilne zaštite s namjerom davanja ponude, od istih traži provjeru adekvatnosti stambene jedinice te izdavanje potvrde da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude.

Zahtjev za izdavanje potvrde Stožera civilne zaštite Općine Sveti Ilija ponuditelj stambene jedinice obrazac “Ponuda smještaja za raseljene osobe”, koji je i ujedno zahtjev za pregled stambene jedinice, dostavlja u Općinu Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2 radnim danom od 8.00 do 15.00 sati ili putem e-maila na adresu: opcina.sveti.ilija@gmail.com.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SVETI ILIJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Prilozi:

Uputa o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Obrazac – pojedinačni smještaj

Potvrda pojedinačni smjestaj

Skip to content