OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Demografija

Naselja

U sastavu Općine Sveti Ilija nalazi se 8 naselja: Beletinec, Doljan, Križanec, Krušljevec, Seketin, Tomaševec Biškupečki, Žigrovec i Sveti Ilija koje je ujedno i sjedište Općine. U prethodno spomenutim naseljima, prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, živi ukupno 3.511 stanovnika. Sukladno navedenom dolazimo do zaključka da u Općini Sveti Ilija živi 1,00% ukupnog stanovništva Varaždinske županije (175.951). Prema broju stanovnika najveće naselje je Beletinec s 956 stanovnika, a najmanje Žigrovec s 211 stanovnika. U općini prevladavaju naselja do 500 stanovnika (iznimka su Beletinec i Sveti Ilija s brojem do 1.000 stanovnika). Prosječna veličina naselja prema broju stanovnika iznosi 439 stanovnika  po naselju. Gustoća naseljenosti na području Općine iznosi 203,89 st/km2, što je više od gustoće naseljenosti na razini Županije (139,50 st/km2).

Demografski razvoj

U proteklih dvadesetak godina demografsku sliku Općine Sveti Ilija karakterizira pad broja stanovnika. U razdoblju od 1991. do 2011. godine ukupni se broj stanovnika smanjio za 76 osoba, odnosno za 2,11%. U odnosu na 2001. godinu, broj stanovnika se smanjio za 21 stanovnika, odnosno 0,59%. Broj stanovnika u posljednjih deset godina raste u naseljima Doljan, Seketin i Sveti Ilija.

Tablica 1: Kretanje broja stanovnika od 1991. do 2011. godine

Kretanje broja stanovnika od 1991. do 2011. godine

 
 

Rb.

Naselje

1991.

2001.

2011.

 

1.

Beletinec

1.061

1.032

956

 
 

2.

Doljan

392

391

409

 
 

3.

Križanec

313

329

324

 
 

4.

Krušljevec

260

253

230

 
 

5.

Seketin

417

376

387

 
 

6.

Sveti Ilija

542

544

615

 
 

7.

Tomaševec Biškupečki

390

390

379

 
 

8.

Žigrovec

212

217

211

 
 

 

Ukupno

3.587

3.532

3.511

 
 

Izvor: DZS, Popis stanovništva 1991., 2001. i 2011. godine

Struktura stanovništva

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, udio stanovnika mlađih od 20 godina (813 stanovnika) iznosi 23,00%, udio stanovnika starosti između 20 i 60 godina (1947) iznosi 55,00%, dok udio stanovnika od 60 i više godina (751) iznosi 21,00%. Što se tiče zastupljenosti po spolu, žene (51%) su nešto zastupljenije od muškaraca (49%) u ukupnom broju stanovnika.

Prema nacionalnosti 99,57%, odnosno 3.451 stanovnika su Hrvati dok su 0,25% stanovnika pripadnici nacionalnih manjina. Ostali se nisu izjasnili.

Prema vjerskom sastavu 3.451 stanovnika su katolici što je 98,29% od ukupnog broja stanovnika. Sedam stanovnika su protestanti, odnosno 0,19%. Po četiri stanovnika su se izjasnila kao pravoslavci (0,11%), ostali kršćani (0,11%), skeptici i agnostici (0,11%). Dvadesetak stanovnika nisu vjernici, dok se 0,56% stanovnika nije izjasnilo o religioznoj pripadnosti.

Obilježja kućanstva

U Općini Sveti Ilija nalaze se 1.032 kućanstva. Iz navedenog proizlazi da je prosječna veličina kućanstva 3,4 člana. Udio broja kućanstva u općini Sveti Ilija u ukupnom broju kućanstva u Varaždinskoj županiji iznosi 1,84%. Najveći broj kućanstva je u naselju Beletinec (271), slijedi Sveti Ilija (171), Doljan (128), Tomaševec Biškupečki (115), Seketin (111), Križanec (94), Krušljevec (80) i Žigrovec (60).

Skip to content