OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Kultura i sport

Kultura

Na području općine Sveti Ilija nalaze brojni primjerci kulturnih dobara koji su svojevrsni svjedok vremena. Kulturna dobra poput župne crkve Svih Svetih u Beletincu, župne crkve Svetog Ilije i župnog dvora u Svetom Iliji te dvorca Patačić – Puttar u Seketinu zaštićena su Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Područje općine bogato je baštinom koja je popisana i evidentirana u dokumentaciji Konzervatorskog odjela u Varaždinu, ali za nju još nije izvršeno vrednovanje i utvrđivanje svojstva kulturnog   dobra. Radi se o raspelima po naseljima općine, kuriji Sladović te kapelici Presvetog Trojstva i Navještenja Majci Božjoj u Svetom Iliji. Općina Sveti Ilija može se pohvaliti i rijetkim primjercima tradicijske stambene arhitekture (stare kuće, drvene klijeti, tradicijski bunari, vinogradarske preše).                                                                     

Jedan od glavnih nositelja kulturnih događanja u Općini Sveti Ilija je kulturno umjetničko društvo  KUD” Beletinec”. KUD je podijeljen u tri sekcije: mješoviti zbor, tamburaški orkestar i vezilje. U organizaciji KUD-a, u društvenom domu Beletinec, svake se godine održava kulturno zabavna manifestacija “Anino u Beletincu”. Manifestacija iz godine u godinu bilježe sve veći broj posjetitelja. Također, redovito se održavaju i smotre folkora. KUD je pokretač projekta „Od konoplje do platna“ kojim se želi prikazati način obrade tkanine od sjetve do završnog veza. Osim u društvenom domu Beletinec, dio kulturno zabavnih manifestacija održava se u Pastoralnom centru Vilima Cecelje u Svetom Iliji te društvenom domu u Seketinu.

Općina je posebno ponosna na dugogodišnju prijateljsku suradnju s hrvatskim izaslanstvom iz Općine Devinska Nova Ves iz Republike Slovačke. Naime, u spomenutoj Općini živi najveća zajednica Hrvata u Slovačkoj i tu se svake godine u lipnju održava Festival hrvatske kulture.

Osim KUD-a “Beletinec” i ostale udruge aktivno doprinose organizaciji društvenih i kulturnih zbivanja u Općini.

Sport

Općina Sveti Ilija kontinuirano podupire razvoj sporta na području općine. Svake se godine iz Proračuna općine izdvajaju  znatna financijska sredstva kojima se potpomaže rad sportskih klubova, održavanje sportskih događanja, memorijalnih turnira („Kitner – Sambolčki“ i „Dražen Obrstar-Cac“) i drugih sportskih manifestacija. U svakom naselju općine izgrađena su dječja i malonogometna igrališta. Valja spomenuti i dva nogometna igrališta, igralište NK “OBREŠ” u Svetom Iliji te nogometno igralište NK”BEDNJA” koje se nalazi izvan teritorija Općine, tj. na području Grada Novog Marofa. Uz navedene nogometne klubove valja spomenuti i športsko – ribolovni klub “Keder” iz Beletinca. U sklopu OŠ “Vladimir Nazor” u Svetom Iliji nalazi se i sportska dvorana koja, nažalost, ne zadovoljava potrebe škole i šire društvene zajednice. Stoga je pokrenut projekt izgradnje nove školske dvorane u Svetom Iliji. Problem nedostatka adekvatnih sportskih objekata djelomično će biti riješen nakon što novo izgrađena školska dvorana u sklopu OŠ “Beletinec” dobije uporabnu dozvolu. Vjerujemo da će se to ostvariti u skorije vrijeme jer stanovnici Općine Sveti Ilija zaslužuju mjesto gdje će moći svoje slobodno vrijeme iskoristiti na adekvatan i nadasve zdrav način. Značajan doprinos razvoju kulture, sporta i rekreacije za područje Općine ima Dječji rekreativni centar koji se nalazi u Slugovinama, Društvo za šport i rekreaciju Doljan, Rekreativno – sportska udruga”Seketin” i Športsko rekreativno društvo Tomaševec na lokaciji “Omenjak” u Tomaševcu Biškupečkom.

Iako su na području sporta i rekreacije u proteklom razdoblju učinjeni značajni pomaci još uvijek postoji prostor za daljnji napredak. Glavni cilj je da se što veći postotak stanovništva općine bude obuhvaćen različitim sportsko – rekreativnim aktivnostima.

Skip to content