OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Udruga vinogradara i voćara “Grozdek”

Udruga “Grozdek” je osnovana  30. prosinca 2001.  godine. Danas udruga broji osamdesetak članova. Udruga je osnovana sa ciljem da članstvo, ali i ostali mještani Općine budu educirani o djelatnosti vinogradarstva i voćarstva. Uz navedeno udruga pomaže vinogradarima i voćarima da njihovi proizvodi lakše pronađu put do kupaca. 

Udruga raspolaže sa slijedećom imovinom:

 • pneumatska preša zapremnine 1200 kilograma,
 • dvije prikolice za prijevoz grožđa s ugrađenom muljačom i pumpom,
 • 200 sanduka po 30 kg,
 • 2 preše za talog,
 • 8 kontejnera po 1000 litara,
 • 2 pumpe za pretok,
 • kompresor od 250 l (potreban za preše),
 • rosfrajni kotao kapaciteta 80 l,
 • minivaš,
 • mikrofilter,
 • filter sa 20 ploča.

Navedena imovina nalazi se u prešaoni gdje svaki član udruge može preraditi svoje grožđe uz dobrovoljnu naknadu za održavanje i eventualne popravke. Također sredstva dobivene od minimalne naknade koriste se za isplatu minimalne naknade osobi koja radi u prešaoni.  

Aktivnosti udruge:

 • redovite sjednice upravnog odbora,
 • održavanje Godišnje skupštine,
 • degustacije vina u Društvenom domu u Beletincu,
 • proslava “Vincekova”,
 • održavanje godišnje skupštine,
 • sudjelovanje na izložbama,
 • predavanja o enološkim preparatima i preradi grožđa,
 • predavanja o zaštiti vinogradara,
 • organizacija edukativnih izleta,
 • proslava “Martinja” u Pastoralnom centru “Vilim Cecelja” u Svetom Iliji.

Početkom 2015. godine svi članovi udruge polazili su tečaj izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida kako bi se prilagodili novim Zakonskim propisima.

Naposljetku je potrebno naglasiti činjenicu da su vina naših članova iz godine u godinu sve kvalitetnija što je znak da Udruga dobro obavlja svoj posao. Naime, dobri rezultati opravdavaju i svrhu postojanja udruge.

Osobe za kontakt:

Josip Barulek – predsjednik udruge

Adresa: Doljan, Zavrtna ulica 9, 42214 Sveti Ilija

Mob: 099 808 0448

Ivan Domislović – dopredsjednik udruge

Adresa: Sveti Ilija, Školska ulica 20, 42214 Sveti Ilija

Tel: 042 734 067

Franjo Obrstar – tajnik udruge

Adresa: Beletinec, Kružna ulica 7, 42214 Sveti Ilija

Mob: 099 211 9847

Ljubomir Borović – blagajnik udruge

Adresa: Doljan, Radnička ulica 16, 42214 Sveti Ilija

Tel: 042 734 185

Skip to content