OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Kontakt

Općina Sveti Ilija

Sjedište Općine Sveti Ilija

Trg Josipa Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija

OIB: 10443118219

E-mail: opcina.sveti.ilija@gmail.com

Web: www.opcina-sveti-ilija.hr

Načelnik

Marin Bosilj, dipl. ing.

Telefon: 042/734-550

Mobitel: 098/284-195

Email: nacelnik.opcina.sv.ilija@gmail.com

Rad sa strankama (uz prethodnu najavu):

Srijedom od 16:00 do 18:00 sati

Subotom od 8:00 do 10:30 sati


Jedinstveni upravni odjel

 

Pročelnik 

Ivan Kuharić, mag. ing. geoing.

Telefon: 042/734-551

Mobitel: 091/441-4452

Telefax: 042/440-665

E- mail: opcina.sveti.ilija@gmail.com

Web: www.opcina-sveti-ilija.hr

 

Referent-poljoprivredni-komunalni redar

Krunoslav Hrastić

Telefon: 042/734-551

Mobitel: 091/441-4453

E- mail: opcina.sveti.ilija@gmail.com

Web: www.opcina-sveti-ilija.hr

 

 

Voditelj poslova financija

Liljana Jurak,

Telefon: 042/734-200

Mobitel: 095/441-4442

 

Viši referent

Ivana Košćak, bacc. oec.

Telefon: 042/734-551

Mobitel: 091/441-4451

 

Računovodstveni referent

Kristina Huđek, ekonomist

Telefon: 042/734-284

Mobitel: 091/600-7202

 

 

 

Radno vrijeme:

ponedjeljak, utorak i četvrtak: 7:00 - 15:00 sati;

srijeda: 07:00 - 16:00 sati

petak: 6:00 - 13:00 sati

 

Rad sa strankama:

ponedjeljak i petak: 9:00 - 12:00 sati;

utorak, srijeda i četvrtak: 10,00 - 14,30 sati

 

 

Komunalni djelatnici:

Josip Vodopija, strojar: 095/441-4445

Marko Detić, grobar: 095/441-4443 (groblje u Žigrovcu)

Ivan Ptiček, grobar: 095/441-4446 (groblje u Beletincu)

Radno vrijeme: pon - čet: 7:00 - 15:00 sati, petak: 6:30 - 14:30 sati

Važniji telefonski brojevi:

042/734-233      Ambulanta u Sv. Iliji         Trg J. Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija

042/734-262      Ljekarna u Sv. Iliji        Trg J. Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija

042/734-205      Pošta u Sv. Iliji                 Trg J. Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija

042/734-204      Župni ured u Sv. Iliji             Trg J. Godrijana 4, 42214 Sveti Ilija

042/734-210      Osnovna škola u Sv. Iliji             Školska 7, 42214 Sveti Ilija

042/749-249      Ambulanta u Beletincu         S. Radića, Beletinec, 42214 Sveti Ilija

042/749-575      Ljekarna u Beletincu – Depo       S. Radića, Beletinec, 42214 Sveti Ilija

042/749-400      Župni ured u Beletincu              Kratka 7a, Beletinec,  42214 Sveti Ilija

042/749-383      Osnovna škola u Beletincu         S. Radića 4, 42214 Sveti Ilija

Dimnjačarski poslovi - Dimnjačarstvo Valjak d.o.o.

Adresa: Školska 11, Črešnjevo, 42201 Beretinec

Telefon: 042/ 731-304

Skip to content