OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Financiranje javnih potreba

 

Pravilnik o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sveti Ilija

______________________________________________________________________________________________________________

2023. godina

Natječaj:

Javni natječaj

Upute za prijavitelje

Dokumentacija:

Prilog 1 – Opisni dio obrasca

Prilog 2 – Obrazac proračuna

I1 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

I2 – Izjava o partnerstvu

I3 – Izjava o financiranim projektima

I4 – Izjava o nekažnjavanju

 

Objava odluke  o dodjeli financijskih sredstava – 30.03.2023. godine

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama

______________________________________________________________________________________________________________

2022. godina

Godišnji plan:

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata Udruga

Natječaj:

Javni natječaj

Upute za prijavitelje

Dokumentacija:

Prilog 1 – Opisni dio obrasca

Prilog 2 – Obrazac proračuna

I1 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

I2 – Izjava o partnerstvu

I3 – Izjava o financiranim projektima

I4 – Izjava o nekažnjavanju

B9 – Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave

 

Objava odluke  o dodjeli financijskih sredstava – 25.04.2022. godine

Odluka o dodjeli financijskih sredstava

______________________________________________________________________________________________________________

2021. godina

Godišnji plan:

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga

Natječaj:

Javni natječaj

Dokumentacija:

Obrazac 1 Opis programa_projekta

Obrazac-2-Proračuna-programa_projekta-1

I1 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

I2 – Izjava o partnerstvu

I3 – Izjava o financiranim projektima

______________________________________________________________________________________________________________

2020. godina

Godišnji plan:

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga

Natječaj:

Javni natječaj – udruge

Dokumentacija:

Obrazac 1 – Opis programa_projekta

Obrazac 2-Proračuna programa projekta

I1 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

I2 – Izjava o partnerstvu

I3 – Izjava o financiranim projektima

_______________________________________________________________________________________________________________

2019. godina

Odluka o produljenju roka za prijave

Javni natječaj – udruge – 2019.

Obrazac 1 – Opis programa/projekta

Obrazac 2 – Proračuna programa/projekta

I1 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

I2 – Izjava o partnerstvu

I3 – Izjava o financiranim projektima

UPUTE ZA PRIJAVITELJE 

 

Odluka o dodjeli sredstava

Godišnji plan raspisivanja natječaja (2019/1)

Godišnji plan raspisivanja natječaja (2019/2)

_____________________________________________________________________________________________________________

Skip to content