OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Obavijest studentima s područja Općine Sveti Ilija

U cilju poticanja studentske izvrsnosti, Općina Sveti Ilija poziva sve studente s područja Općine koji se školuju na visokim...

Obavijest učenicima srednjih škola koji su ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima u školskoj godini 2018./2019.

Kako bi nagradila trud, zalaganje i izvrsnost učenika srednjih škola koji su postigli zapažene rezultate na županijskim i državnim...

Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

  Područje obuhvata su tri jedinice lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji: Općina Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Jalžabet. Na...

Dobrodošli na internet stranice Općine Sveti Ilija

Pratite novosti, projekte i natječaje koje provodi Općina Sveti Ilija. Informirajte se o poticajima i projektima koje smo pripremili za vas, uključite se u javne rasprave i šaljite nam vaše prijedloge kako bi zajedničkim snagama doprinijeli napretku naše općine.

PROČITAJ VIŠE

Proračun

Izvršenje proračuna za 2018. godinu

– Izvršenje proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2018. g

– Obračun proračuna za 2018. g.

– Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2018. g

– Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.

– Izvještaj o izvršenju programa komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. g.

– Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. g.

– Izvještaj o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. g.

– Bilješke uz potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova za 2018. g.

– Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. g.

– Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. g.

Financijski izvještaji – 2018. godina

Financijski izvještaj 1.-12.2018.

Biljške uz financijske izvještaje_prihodi_rashodi i bilanca 2018.g.

Biljške po osnovi sudskih sporova 2018.g. MIF

 

Proračun 2019. godina

Proračun – naslovna strana 2019. godina

Proračun 01.01.2019. -31.12.2019. godina

Proračun za 2019. godina prema Funkcijskoj klasifikaciji

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 2019

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2019

Plan razvojnih programa za 2019.-2021.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2019.

Godišni program održavanja kom. infrastukture za 2019

Odluka o izvršavanju Proračuna 2019.

 

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2018. – 31.12.2018. godine

2. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu – naslovna stranica

2. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

2. Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 2018.

2. Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 2018.

2.Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastukture za 2018.

2.Izmjene Plana razvojnih programa za 2018.-2020.

2.Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2018.

 

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2018. – 31.12.2018. godine

– 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. godine

– 1. Izmjene i dopune Programa za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. godine

– 1. Izmjene i dopune Proračuna za 2018.g.-naslovna stranica

– 1. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade

– 1. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastukture

– 1.Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018.-2020.

– 1.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

– 1.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

 

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2018 – 30.06.2018. godine

– Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018.

– Obračun proračuna 1. – 6. mjesec 2018. 

– Zaključak o izvršenju proračuna 1. – 6. mjesec 2018.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017.

– Zaključak o prihvaćanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna 2017

– Izvršenje proračuna 1.1. – 31.12.2017

– Izvršenje Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastukture za 2017. godinu

– Izvršenje Plana razvojnih programa za 2017.-2019. godinu

– Izvršenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 2017. godine

– Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture 2017. godine

– Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

 

Završni račun 01.01.2017. – 31.12.2017.

Financijski izvještaji 01.01. – 31.12.2017.

Tablice uz obvezne Bilješke

Biljške uz finacijske izvještaje prihoda, rashoda i bilanca 2017. godina 

 

Proračun 2018. godina

Proračun za 2018. godinu – naslovna strana 

Proračun za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine

Godišnji program održavanja komunalne infrastukture za 2018. godinu

Plan razvojnih programa za razdoblje 2018.- 2020. godine

Program gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture za 2018. godinu

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu

Program utrška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade za 2018. godinu 

Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu   

Proračun za 2018. godinu – Funkcijska klasifikacija – naslovnica

Proračun za 2018. godinu – Funkcijska klasifikacija

Projekcija Proračuna za razdoblje od 2018. – 2020. godine – naslovna strana  

Projekcija Proračuna za razdoblje od 2018. – 2020. godine 

 

Proračun 2017. godina

Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu – naslovnica

Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu

Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja kom. infrastukture za 2017 . godinu

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2017.-2019. godine

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture za 2017. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu

Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu prema Funkcijskoj klasifikaciji

 

Polugodišnje izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2017. – naslovna stranica

Polugodišnje izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2017. – obračun

Proračun – naslovna strana – 2017. godina

Proračun za 2017. godinu

Godišnji program održavanja komunalne infrastukture za 2017. godinu

Plan razvojnih programa za 2017. godinu

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu

Program gradnje objekata za 2017. godinu

Proračun za 2017. godinu – Funkcijska klasifikacija – Naslovnica

Proračun za 2017.godinu – Funkcijska klasifikacija

Odluka o izvršavanju proračuna za 2017. godinu

Projekcija proračuna – Naslovna strana – 2017-2019. godina

Projekcija proračuna – 2017-2019. godina

 

Prijedlog proračuna 2017. godine

Prijedlog godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Prijedlog plana razvojnih programa za 2017.-2019. godinu

Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 2017. godine

Prijedlog programa gradnje objekata 2017. godine

Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna 2017. godine

 

Proračun 2016. godina

Obračun proračuna – Izvršenje –  31.12.2016.

Izvršenje Proračuna – naslovna strana 2016. godina

Izvršenje programa gradnje objekata za 2016. godinu

Izvršenje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu

Izvršenje plana razvojnih programa za 2016. godinu

Izvršenje godišnjeg programa održavanja komunalne infrastukture za 2016. godinu

 

Fin. izvještaji 1-12.mj. 2016. godine – razina 23

Fin. izvještaji 1-12.mj. 2016. godine

Tablice uz obvezne Biljeske

Biljške uz financijske izvještaje za 2016. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu – Naslovnica

Izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu

Izmjene godišnjeg programa održavanja komunalne infrastukture za 2016. godinu

Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2016. godinu

Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu

Izmjene i dopune programa gradnje objekata za 2016. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu – Funkcijska klasifikacija – Naslovnica

Funkcijska klasifikacija – Izmjene i dopune za 2016. godinu

 

Polugodišnje izvršenje proračuna 01.01. – 30.06.2016.-naslovna stranica

Polugodišnje izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2016. 

 

1. Proračun za 2016. godinu

2. Godišnji program održavanja komunalne infrastukture za 2016. godinu

3. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2016. godine

4. Plan razvojnih programa za 2016. godinu

5. Program gradnje objekata 2016. godine 

 

Proračun 2015. godina

 

Izvršenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu

Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015 godinu.

Izvršenje Plana razvojnih programa za 2015.godinu

Izvršenje godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Izvršenje proračuna – službena verzija 1-12.2015 

 

1. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za 2015. godinu

 2. 2. Izmjene i dopune godišnjeg programa održavanja komunalne infrastukture za 2015.

         godinu

 3. 2. Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 2015. godine

 4. 2. Izmjene i dopune programa gradnje objekata 2015. godine

 5. 2. Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2015. godinu

 6. Rebalans proračuna

 7. Obračun proračuna 1. – 6. mjesec

 8. Izmjene i dopune plana razvojnih programa

 9. Izmjene i dopune programa gradnje objekata

10. Izmjene i dopune godišnjeg programa održavanja komunalne infrastukture

11. Proračun

12. Proračun – funkcijska klasifikacija

13. Program gradnje objekata

14. Plan razvojnih programa

15. Progam javnih potreba u društvenim djelatnostima

16. Godišnji program održavanja komunalne infrastukture

17. Odluka o izvršavanju proračuna

18. Projekcija proračuna za 2016. i 2017. godinu