OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja Općine Sveti Ilija koji se školuju na visokim učilištima za akademsku godinu 2018./2019.

- Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja Općine Sveti Ilija koji se školuju na visokim učilištima za...

Javna rasprava o Prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija

01_ELABORAT_2_ID PPUO Sveti Ilija 01_Grafika_sadržaj 02_Grafika_karte 02_SAŽETAK ZA JAVNOST_2_ID PPUO Sveti...

Odobrena bespovratna sredstva za projekt „Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom“

Sažetak projekta: Cilj projekta je informirati 100% stanovnika Općine Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Jalžabet o načinima postupanja...

Dobrodošli na internet stranice Općine Sveti Ilija

Pratite novosti, projekte i natječaje koje provodi Općina Sveti Ilija. Informirajte se o poticajima i projektima koje smo pripremili za vas, uključite se u javne rasprave i šaljite nam vaše prijedloge kako bi zajedničkim snagama doprinijeli napretku naše općine.

PROČITAJ VIŠE

Javna nabava

Plan nabave za 2017. godinu

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (2017.)

 

Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. – javna nabava

 

Sprječavanje sukoba interesa

Izjava – Marin Bosilj

Izjava – Dean Hrastić

Izjava – Ivana Košćak

Izjava – Kristijan Kitner

Izjava – Liljana Jurak

 

Jednostavna nabava (Zimska služba 2018/2019  – 22.10.2018.)

– Dokumentacija

– Troškovnik

 

Jednostavna nabava (Sanacija i rekonstrukcija obodnog zida cintora župne crkve Svetog Ilije – 05.10.2018.)

– Dokumentacija

– Troškovnik1

– Troškovnik2 

 

Jednostavna nabava (Uređenje kanala oborinske odvodnje u Radičkoj ulici u Beletincu  – 07.09.2018.)

– Dokumentacija za nadmetanje

– Troskovnik_Radnička ulica_Beletinec

 

Jednostavna nabava (Uređenje dječjih i sportskih igrališta na području Općine Sveti Ilija  – 05.09.2018.)

– Dokumentacija za nadmetanje

– Troškovnik_Uređenje dječjeg igrališta_Doljan

– Troškovnik_Uređenje sportskih igrališta na području Općine Sveti Ilija

– Troškovnik-Uređenje-dječjeg-igrališta_Žigrovec

– Troškovnik-Uređenje dječjeg igrališta_Seketin

 

Jednostavna nabava (Sanacija i rekonstrukcija obodnog zida cintora župne crkve Svetog Ilije – 22.08.2018.)

– Dokumentacija za nadmetanje

– Troškovnik

 

Jednostavna nabava (Obnova krovišta na župnoj crkvi Svih Svetih u Beletincu – 13.08.2018.)

– Dokumentacija za nadmetanje

– Troškovnik- Krovište – crkva Svih Svetih

 

Jednostavna nabava (Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 2018. – 13.06.2018.)

– Dokumentacija za nadmetanje

– Troškovnik – Seketin – Palih boraca

 

Jednostavna nabava (Izgradnja kapelice u naselju Tomaševec Biškupečki – 03.04.2018.)

– Dokumentacija za nadmetanje

– Troškovnik – kapelica Tomaševec B.

 

Jednostavna nabava (Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Ilija – 10.10.2017.)

– Dokumentacija za nadmetanje

– Troškovnik – Vrtna ulica – Žigrovec (asfaltiranje)

– Troškovnik – Ulica Antuna Gustava Matoša – Žigrovec (asfaltiranje)

– Troškovnik – Školska ulica – Sveti Ilija (asfaltiranje)

– Troškovnik – Prečna ulica – Seketin (asfaltiranje)

– Troškovnik – odvojak ulice Stjepana Radića – Beletinec (asfaltiranje)

– Troškovnik – odvojak Ljudevita Gaja – Križanec (asfaltiranje)

– Troškovnik – Kružna ulica – Tomaševec Biškupečki (asfaltitanje)

– Troškovnik – Korenjak – Sveti Ilija (asfaltiranje)

 

Jednostavna nabava (Odvodnja oborinskih voda na području Općine Sveti Ilija – 09.10.2017.)

– Dokumentacija za nadmetanje

– Troškovnik – Kružna ulica – Beletinec (odvodnja)

– Troškovnik – Vinogradska ulica – Doljan (odvodnja)

 

Jednostavna nabava (Uređenje centra naselja Beletinec – 26.06.2017.)

– Dokumentacija postupka jednostavne nabave_Beletinec

– Troškovnik – igralište – Beletinec

– Troškovnik – parkiralište – Beletinec

 

Jednostavna nabava (Rekonstrukcija Društvenog doma Doljan – 14.06.2017.)

– Odluka o početku postupka jednostavne nabave

– Poziv na dostavu ponuda

– Troškovnik grijanja i hlađenja

– Troškovnik elektroinstalacija

– Troškovnik sanitarija

– Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova

 

Jednostavna nabava (Adaptacija zgrade Društvenog doma u naselju Seketin (I. faza) – 12.06.2017.)

 – Dokumentacija postupka jednostavne nabave – Seketin

 – Troškovnik I. faza  – Seketin

 

Jednostavna nabava (Radovi na rekonstrukciji Školske ulice u Svetom Iliji – 04.04.2017.)

Odluka o početku jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik – nogostup- uzdignute plohe

Troškovnik – potporni zid

 

Bagatelna nabava (Radovi na rekonstrukciji sanitarija i pratećih  prostora uz nogometno igralište u naselju Doljan – 23.09.2016.)

Poziv na dostavu ponude za radove na rekonstrukciji sanitarija i pratećih prostora uz nogometno igralište u naselju Doljan

Troškovnik radova na rekonstrukciji sanitarija i pratećih prostora uz nogometno igralište u naselju Doljan

 

Radovi na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Ilija – otvoreni postupak javne nabave

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave za radove na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Ilija

 

Bagatelna nabava (Trg Beletinec – 13.08.2015.)

Poziv na dostavu ponude za radove na uređenju Trga u naselju Beletinec

Troškovnik – Trg Beletinec

 

Bagatelna nabava (Toplinska zaštita ovojnice općinske zgrade – 21.07.2015.)

Poziv na dostavu ponude za radove na opć. zgradi – bagatelna nabava – srpanj 2015.

Troškovnik

 

Društveni dom Beletinec – Otvoreni postupak javne nabave (10.07.2015.)

Društveni dom Beletinec – Opći uvjeti gradnje

Dom Beletinec – Sheme

Dokumentacija za nadmetanje – Društveni dom Beletinec

Troškovnik opreme

Strojarski radovi

Troškovnik građevinskih i obrtničkih radova

Troškovnik vodovoda i kanalizacije

Troškovnik elektroinstalacija

POZ 01 – bravarija – čelična konstrukcija – shema    

POZ 02 – bravarija – ograda – shema

 

IPARD mjera 301

Dokumentacija za nadmetanje – 2014. god. –  Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Odluka o odabiru ponuditelja – izvođača radova

 

Dimnjačar_koncesija

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačari 16.12.2014.

Dokumentacija za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačari 16.12.2014.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – dimnjačari 18.03.2015.

 

Ugovori_2014. godina

Ugovori 2014. – izvođenje radova

Ugovori 2014. – roba

Ugovori 2014. – usluge

http://www.transparentnajavnanabava.hr