OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Javna nabava

Plan nabave – 2021. godina

Plan nabave – 2020. godina

Plan nabave – 2019. godina

Plan nabave – 2018. godina

Plan nabave za 2017. godinu

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (2017.)

 

Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. – javna nabava

 

Sprječavanje sukoba interesa

Izjava – Ivana Košćak

Izjava – Kristijan Kitner

Izjava – Liljana Jurak

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava: Izrada projektno – tehničke dokumentacije za projekt izgradnje hidroelektrane na rijeci Bednji – Evidencijski broj nabave JN 12-2021, CPV 71320000-7

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Tabela za projektni tim

Izjava nominiranog glavnog projektanta

__________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava: Izvođenje radova na izgradnji građevine javne namjene u Križancu (I. faza)   Evidencijski broj nabave JN 03-2021, CPV 45200000-9

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik (I.faza)

Glavni projekt:

MAPA 1-ARH-GL PR-FPIGJN KRIŽANEC-EP

MAPA 2-GRAĐ-GL PR-FPIGJN KRIŽANEC-EP

MAPA 3-ELEKTRO-GL PR-FPIGJN KRIŽANEC-EP

MAPA 4-STROJARSTVO-GL PR-FPIGJN KRIŽANEC-EP

Građevinska dozvola:

Građevinska dozvola

__________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava: Nabava energetski učinkovitog vozila – Evidencijski broj nabave JN 08-2021, CPV 34144900-7

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Obrazac Tehničke specifikacije_Energetski učinkovito vozilo

__________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava: Opremanje kuhinje u društvenom domu u BeletincuEvidencijski broj nabave JN 06-2021, CPV 45421151-7

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

__________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava: Izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće građevine javne namjene u Tomaševcu Biškupečkom (I. faza) – Evidencijski broj nabave JN 04-2021,  CPV 45200000-9

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Troškovnik_ izmjena 01

Troškovnik_izmjena 02

Obavijest o izmjeni troškovnika i produljenju roka za dostavu ponuda

Odgovor na upit gospodarskog subjekta

Odgovor na upit gospodarskog subjekta

Odgovor na upit gospodarskog subjekta

Glavni projekt:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT

ELABORAT ALTERNATIVNIH SUSTAVA

Građevinska dozvola:

Građevinska dozvola

__________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Izvođenje radova na montaži integrirane sunčane elektrane – Sunčana elektrana „Općinska zgrada Sveti Ilija” – 28. siječanj 2021. godine)

Poziv na dostavu ponude

Obavijest o izmjeni troškovnika i produljenju roka za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Troškovnik _izmjena 01

Glavni projekt:

GP-EL – MAPA 1 – Sunčana elektrana Općinska zgrada Sveti Ilija_ePotpisGR

__________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Izvođenje radova na modernizaciji i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Ilija   – 26. siječanj 2021. godine)

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik_Križanec_Odvojak Ulice Ljudevita Gaja prema kućnom broju 28

Troškovnik_Križanec_Odvojak Vinogradske ulice

Troškovnik_Seketin_odvojak Ulice Vide Sokola

Troškovnik_Sveti Ilija_Odvojak Ulice Vilima Cecelje prema kućnom broju 24

Troškovnik_Sveti Ilija_Odvojak Vinogradske ulice prema kućnom broju 14

Troškovnik_Žigrovec_Kozlovec

Troškovnik_Žigrovec_odvojak Vladimira Nazora prema kućnom broju 22

__________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Izvođenje fasaderskih radova na manje zahtjevnoj zgradi poslovne namjene  – poljoprivredna trgovina i ljekarna u Svetom Iliji   – 26. siječanj 2021. godine)

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

__________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Izrada kućnih brojeva po ulicama unutar 8 naselja na području Općine Sveti Ilija – 25. siječanj 2021. godine)

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Popis kućnih brojeva po naseljima:

Beletinec ,    Doljan ,    Križanec ,    Krušljevec ,    Seketin ,    Sveti Ilija ,    Tomaševec Biškupečki ,    Žigrovec .     

Predložak:

Predložak kućnog broja

__________________________________________________________________________________________________________________________

Nabava opreme, instaliranje i implementiranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU od izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA)

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik i tehničke specifikacije

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – 30.kolovoza 2019. godine)

Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta- poziv na dostavu ponude s prilozima

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – 02.kolovoza 2019. godine)

Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta- poziv na dostavu ponude s prilozima

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Izgradnja cestovnog propusta preko vodotoka Beletinec u Kružnoj ulici u Beletincu – 25. srpnja 2019. godine)

Izgradnja cestovnog propusta preko vodotoka Beletinec u Kružnoj ulici u Beletincu-poziv na dostavu ponude s prilozima

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Rekonstrukcija postojećeg dijela groblja u Žigrovcu  – 18. srpnja 2019. godine)

Rekonstrukcija postojećeg dijela groblja u Žigrovcu-poziv na dostavu ponude s prilozima

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Rekonstrukcija postojećeg dijela groblja u Žigrovcu  – 24. lipnja 2019. godine)

– Rekonstrukcija postojećeg dijela groblja u Žigrovcu-poziv na dostavu ponude s prilozima

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave

___________________________________________________________________________________________________________________________

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti (Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu projekta:

Projekt „Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom“ – 20.02.2019.)

– Troškovnik_Izmjena 06.03.2019.

– Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

– DON_Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

– Izmjena 1_DON_Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

– Troškovnik

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Rekonstrukcija Društvenog doma Doljan – III faza – 05.02.2019.)

– Dokumentacija

– Troškovnik

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Adaptacija Društvenog doma Seketin – 17.01.2019.)

– Dokumentacija

– Troškovnik

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Izvođenje elektroinstalaterskih radova u Društvenom domu Sveti Ilija – 31.10.2018.)

– Dokumentacija

– Troškovnik elektroinstalacije_Sveti Ilija

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Izvođenje elektroinstalaterskih radova u Društvenom domu Seketin – 31.10.2018.)

– Dokumentacija

– Troškovnik_Seketin – elektroinstalacije

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Izvođenje strojarskih i vodoinstalaterskih radova u Društvenom domu Seketin – 31.10.2018.)

– Dokumentacija

– Troškovnik_strojarstvo_vodovod

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Zimska služba 2018/2019  – 22.10.2018.)

– Dokumentacija

– Troškovnik

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Sanacija i rekonstrukcija obodnog zida cintora župne crkve Svetog Ilije – 05.10.2018.)

– Dokumentacija

– Troškovnik1

– Troškovnik2 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Uređenje kanala oborinske odvodnje u Radičkoj ulici u Beletincu  – 07.09.2018.)

– Dokumentacija za nadmetanje

– Troskovnik_Radnička ulica_Beletinec

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Uređenje dječjih i sportskih igrališta na području Općine Sveti Ilija  – 05.09.2018.)

– Dokumentacija za nadmetanje

– Troškovnik_Uređenje dječjeg igrališta_Doljan

– Troškovnik_Uređenje sportskih igrališta na području Općine Sveti Ilija

– Troškovnik-Uređenje-dječjeg-igrališta_Žigrovec

– Troškovnik-Uređenje dječjeg igrališta_Seketin

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Sanacija i rekonstrukcija obodnog zida cintora župne crkve Svetog Ilije – 22.08.2018.)

– Dokumentacija za nadmetanje

– Troškovnik

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Obnova krovišta na župnoj crkvi Svih Svetih u Beletincu – 13.08.2018.)

– Dokumentacija za nadmetanje

– Troškovnik- Krovište – crkva Svih Svetih

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 2018. – 13.06.2018.)

– Dokumentacija za nadmetanje

– Troškovnik – Seketin – Palih boraca

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Izgradnja kapelice u naselju Tomaševec Biškupečki – 03.04.2018.)

– Dokumentacija za nadmetanje

– Troškovnik – kapelica Tomaševec B.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Ilija – 10.10.2017.)

– Dokumentacija za nadmetanje

– Troškovnik – Vrtna ulica – Žigrovec (asfaltiranje)

– Troškovnik – Ulica Antuna Gustava Matoša – Žigrovec (asfaltiranje)

– Troškovnik – Školska ulica – Sveti Ilija (asfaltiranje)

– Troškovnik – Prečna ulica – Seketin (asfaltiranje)

– Troškovnik – odvojak ulice Stjepana Radića – Beletinec (asfaltiranje)

– Troškovnik – odvojak Ljudevita Gaja – Križanec (asfaltiranje)

– Troškovnik – Kružna ulica – Tomaševec Biškupečki (asfaltitanje)

– Troškovnik – Korenjak – Sveti Ilija (asfaltiranje)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Odvodnja oborinskih voda na području Općine Sveti Ilija – 09.10.2017.)

– Dokumentacija za nadmetanje

– Troškovnik – Kružna ulica – Beletinec (odvodnja)

– Troškovnik – Vinogradska ulica – Doljan (odvodnja)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Uređenje centra naselja Beletinec – 26.06.2017.)

– Dokumentacija postupka jednostavne nabave_Beletinec

– Troškovnik – igralište – Beletinec

– Troškovnik – parkiralište – Beletinec

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Rekonstrukcija Društvenog doma Doljan – 14.06.2017.)

– Odluka o početku postupka jednostavne nabave

– Poziv na dostavu ponuda

– Troškovnik grijanja i hlađenja

– Troškovnik elektroinstalacija

– Troškovnik sanitarija

– Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Adaptacija zgrade Društvenog doma u naselju Seketin (I. faza) – 12.06.2017.)

 – Dokumentacija postupka jednostavne nabave – Seketin

 – Troškovnik I. faza  – Seketin

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostavna nabava (Radovi na rekonstrukciji Školske ulice u Svetom Iliji – 04.04.2017.)

Odluka o početku jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik – nogostup- uzdignute plohe

Troškovnik – potporni zid

___________________________________________________________________________________________________________________________

Bagatelna nabava (Radovi na rekonstrukciji sanitarija i pratećih  prostora uz nogometno igralište u naselju Doljan – 23.09.2016.)

Poziv na dostavu ponude za radove na rekonstrukciji sanitarija i pratećih prostora uz nogometno igralište u naselju Doljan

Troškovnik radova na rekonstrukciji sanitarija i pratećih prostora uz nogometno igralište u naselju Doljan

 

Radovi na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Ilija – otvoreni postupak javne nabave

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave za radove na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Ilija

___________________________________________________________________________________________________________________________

Bagatelna nabava (Trg Beletinec – 13.08.2015.)

Poziv na dostavu ponude za radove na uređenju Trga u naselju Beletinec

Troškovnik – Trg Beletinec

___________________________________________________________________________________________________________________________

Bagatelna nabava (Toplinska zaštita ovojnice općinske zgrade – 21.07.2015.)

Poziv na dostavu ponude za radove na opć. zgradi – bagatelna nabava – srpanj 2015.

Troškovnik

___________________________________________________________________________________________________________________________

Društveni dom Beletinec – Otvoreni postupak javne nabave (10.07.2015.)

Društveni dom Beletinec – Opći uvjeti gradnje

Dom Beletinec – Sheme

Dokumentacija za nadmetanje – Društveni dom Beletinec

Troškovnik opreme

Strojarski radovi

Troškovnik građevinskih i obrtničkih radova

Troškovnik vodovoda i kanalizacije

Troškovnik elektroinstalacija

POZ 01 – bravarija – čelična konstrukcija – shema    

POZ 02 – bravarija – ograda – shema

___________________________________________________________________________________________________________________________

IPARD mjera 301

Dokumentacija za nadmetanje – 2014. god. –  Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Odluka o odabiru ponuditelja – izvođača radova

___________________________________________________________________________________________________________________________

Dimnjačar_koncesija

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačari 16.12.2014.

Dokumentacija za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačari 16.12.2014.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – dimnjačari 18.03.2015.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Ugovori_2014. godina

Ugovori 2014. – izvođenje radova

Ugovori 2014. – roba

Ugovori 2014. – usluge

http://www.transparentnajavnanabava.hr

 

 

 

Skip to content