OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija18.01.2022

Javni natječaj o prodaji nekretnina!

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 37/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), članka 78. Statuta Općine Sveti Ilija (“Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 5/18, 36/20, 33/21), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Ilija KLASA: 406-01/21-03/01, URBROJ: 2186/08-03-21-01 od 12.07.2021.godine, Izmjene i dopune Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Ilija KLASA: 406-01/21-03/01, URBROJ: 2186/08-03-21-02 od 16.12.2021. godine načelnik Općine Sveti Ilija raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnina.

Uvid u nekretnine uz prethodnu najavu u Jedinstveni upravni odjel Općine moguće je obaviti prema sljedećem rasporedu:

Beletinec, Kružna 6 – stambena kuća – u srijedu 26.01.2022. od 08:00 – 09:00 sati

Beletinec, Vodovodna ulica 24 – stambena kuća – u srijedu 26.01.2022. od 09:30 – 10:30 sati

Doljan, Ive Lole Ribara – stambena kuća – u srijedu 26.01.2022. od 12:00 – 13:00 sati

Poljoprivredna zemljišta u Žigrovcu i Seketinu – u srijedu 26.01.2022. od 13:30 – 14:30 sati.

Kontakt za prethodnu najavu: 091/441 – 4451.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

NATJEČAJ O PRODAJII NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI ILIJA

 

PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI ILIJA

IZJAVA PONUDITELJA O PRIHVATU UVJETA NATJEČAJA O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI ILIJA

IZJAVA O IZVRŠENOM UVIDU U DOKUMENTACIJU I STANJE NEKRETNINE ZA KOJU SE DAJE PONUDA

IZJAVA PONUDITELJA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA U SVRHU PROVEDBE NATJEČAJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Procjembeni elaborati:

BELETINEC OPĆINA SVETI ILIJA Kružna ulica 6 stambena troškovna

BELETINEC OPĆINA SVETI ILIJA Vodovodna ulica 24 stambena i gospodarske troškovna

DOLJAN OPĆINA SVETI ILIJA Ive Lole Ribara 8 stambena i gospodarske troškovna

ŽIGROVEC SEKETIN OPĆINA SVETI ILIJA poljoprivredna zemljišta

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ODLUKE O ODABIRU:

Odluka načelnika o odabiru najpovoljnijih ponuda po javnom natječaju za prodaju nekretnina

Odluka vijeća o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnina

 

Skip to content