OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija17.10.2022

Javni natječaj za prodaju nekretnina!

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 37/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), članka 78. Statuta Općine Sveti Ilija (“Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 5/18, 36/20, 33/21), te Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Ilija prema izrađenoj reviziji procjene, KLASA: 406-01/22-03/01, URBROJ: 2186/08-03-21-01 od 02.03.2022. godine načelnik Općine Sveti Ilija raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnina.

Uvid u nekretninu uz prethodnu najavu u Jedinstveni upravni odjel Općine moguće je obaviti od ponedjeljka do petka od 08:00 – 12:00 sati.

Kontakt za prethodnu najavu: 042/ 734 – 551;  091/441 – 4452.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

OBRAZAC PONUDE

IZJAVA O IZVRŠENOM UVIDU

IZJAVA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

IZJAVA O PRIHVATU UVJETA NATJEČAJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Beletinec, Kružna ulica 6 – Elaborat

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

 

ZATVORENO!

Skip to content