OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija17.03.2023

Javni natječaj za radno mjesto Komunalni radnik – Grobar II na neodređeno vrijeme

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Ilija otvorio je javni natječaj za radno mjesto Komunalni radnik – Grobar II na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama, a za dodatne informacije možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Ilija.

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati sljedeće opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. Stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19):
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo,
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijem u službu:
– minimalno završena osnovna škola
– vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu/zamolbu kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna, putovnica),
– dokaz o stručnoj spremi,
– preslika uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju (članak 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) ne starije od 6 mjeseci,
– vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).

Podaci o plaći
Bruto plaću čini umnožak osnovice bruto plaće u iznosu 496,38 eura (3.740,00 kuna) te visine koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ilija koji iznosi 1,45 te uvećan za 0,5 % po godini radnog staža.

Radno vrijeme
Radno vrijeme:
ponedjeljak, utorak i četvrtak od 07.00 – 15.00 sati
srijedom od 07.00 – 16.00 sati
petkom od 06.00 – 13.00 sati.

Natječaj je otvoren do 25. ožujka 2023. godine.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Javni natječaj za zapošljavanje

Poziv na prethodnu provjeru znanja

Skip to content