OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.

Općina Sveti Ilija obvezna je u strojno čitljivom obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljivati registre i baze podataka koje je izradila u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja.

 

Asset lista

Skip to content