OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija04.04.2023

Objava biračima- Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Nastavno na raspisane izbore za članove vijeća nacionalnih manjina (Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, KLASA: 022-03/23-04/114, URBROJ: 50301-21/32-23-2 od 30. ožujka 2023. godine) i izbore za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, KLASA: 022-03/23-04/113, URBROJ: 50301-21/32-23-2 od 30. ožujka 2023. godine), koji će se održati u nedjelju, 07. svibnja 2023. godine, u prilogu se dostavlja Objava biračima Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 012-01/23-01/09, URBROJ: 514-07-03-02/05-23-02 od 30. ožujka 2023. godine.

 

Objava biračima

Skip to content