OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija10.11.2020

Obavijest: Plaćanje računa koje ispostavlja Općina Sveti Ilija bez naknade u poštanskom uredu u Svetom Iliji

Sa željom da obveznicima plaćanja računa koje ispostavlja Općina Sveti Ilija omogućimo plaćanje istih bez naknade prilikom obavljanja uplate (naknada za uslugu platnog prometa) Općina Sveti Ilija i Hrvatska pošta dogovorile su poslovnu suradnju. Temeljem predmetne poslovne suradnje obveznici plaćanja računa koje ispostavlja Općina Sveti Ilija moći će u poštanskom uredu u Svetom Iliji (Trg Josipa Godrijana 2 – zgrada Općine) svakim radnim danom od 12:30 do 15:30 sati podmiriti račune koje ispostavlja Općina bez naknade. Trošak plaćanja navedene naknade u potpunosti preuzima Općina Sveti Ilija.

Računi koje ispostavlja Općina Sveti Ilija, a moći će se podmiriti bez naknade u Poštanskom uredu u Svetom Iliji obuhvaćaju:

  • komunalnu naknadu,
  • grobnu naknadu,
  • ukope.
Skip to content