OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija08.03.2022

Javni natječaj o prodaji nekretnina prema izrađenoj reviziji procjene!

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 37/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), članka 78. Statuta Općine Sveti Ilija (“Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 5/18, 36/20, 33/21), Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Ilija prema izrađenoj reviziji procjene, KLASA: 406-01/22-03/01, URBROJ: 2186/08-03-21-01 od 02.03.2022.godine načelnik Općine Sveti Ilija raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnina.

Uvid u nekretnine uz prethodnu najavu u Jedinstveni upravni odjel Općine moguće je obaviti od ponedjeljka do petka od 08:00 – 12:00 sati.

Beletinec, Kružna 6 – stambena kuća – 09. – 11. ožujak od 09:00 – 10:00 sati; 

Beletinec, Vodovodna ulica 24 – stambena kuća – 09. – 11. ožujak od 12:00 – 13:00sati.

 

Kontakt za prethodnu najavu: 091/441 – 4451.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

NATJEČAJ O PRODAJII NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI ILIJA

 

PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI ILIJA

IZJAVA O IZVRŠENOM UVIDU U DOKUMENTACIJU I STANJE NEKRETNINE ZA KOJU SE DAJE PONUDA

IZJAVA PONUDITELJA O PRIHVATU UVJETA NATJEČAJA O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI ILIJA

IZJAVA PONUDITELJA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA U SVRHU PROVEDBE NATJEČAJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Procjembeni elaborati:

BELETINEC OPĆINA SVETI ILIJA Kružna ulica 6 stambena troškovna REVIZIJA

BELETINEC OPĆINA SVETI ILIJA Vodovodna ulica 24 – REVIZIJA

Skip to content