OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija08.12.2022

9. sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 33. Statuta Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 5/18, 36/20 i 33/21) i članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 5/18, 96/20 i 33/21)

 

s a z i v a m

9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, za dan 13.12.2022. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati.

 

Sjednica će se održati u Centru umirovljenika, vinogradara i gospodarstvenika u Svetom Iliji, Ulica Vilima Cecelje 3 uz poštivanje epidemioloških mjera.

 Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 

1. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2022. -31.12.2022. sa programima i obrazloženjima
2. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sa programima i obrazloženjima
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija za 2023. godinu
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića „Gumbek“
5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Sveti Ilija u dječjim vrtićima
6. Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Gumbek”
7. Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na Odluku o visini ekonomske cijene Dječjeg vrtića “Gumbek”
8. Prijedlog Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Sveti Ilija
9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija za 2022. godinu
10. Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija za 2023. godinu
11. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Sveti Ilija
12. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Općine Sveti Ilija
13. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

14. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Ilija
15. Prijedlog Odluke o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke
16. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti Ilija u 2023. godini

 

                                                                                                                                                                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                                                                                                                                                                         Dean Hrastić, dipl. ing.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

MATERIJALI ZA SJEDNICU:

Poziv na 9. sjednicu vijeća

Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za 2022. g. sa Programima i obrazloženjima

Prijedlog Proračuna za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. god.

Prijedlog Odluka o izvršavanju proračuna za 2023.g.

Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa upisa u vrtić

Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjim vrtićima

Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu dj. vrtića Gumbek

Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na visinu ekonomske cijene dječjeg vrtića Gumbek

Prijedlog Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2022.

Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja civilne zaštite za 2023. godinu

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara

Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara

Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja otpada

Prijedlog Odluke o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke

Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka

Skip to content