OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija07.03.2024

16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ILIJA

Na temelju članka 33. Statuta Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 5/18, 36/20 i 33/21) i članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 5/18, 96/20 i 33/21)

s a z i v a m
16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, za dan 12.03.2024. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Sveti Ilija, u Svetom Iliji, Trg Josipa Godrijana 2.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Sveti Ilija
2. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Gumbek“
3. Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u dječji vrtić „Gumbek“
4. Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog 2. dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Gumbek”
5. Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na 4. Izmjene i dopune Odluke o načinu utvrđivanja plaća i visini koeficijenata za obračun plaća radnika Dječjeg vrtića “Gumbek”

 

                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                  Dean Hrastić, dipl. ing.

Skip to content