OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija07.12.2023

15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ILIJA

Na temelju članka 33. Statuta Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 5/18, 36/20 i 33/21) i članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 5/18, 96/20 i 33/21)

s a z i v a m
15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, za dan 12.12.2023. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Sveti Ilija, u Svetom Iliji, Trg Josipa Godrijana 2.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2023. -31.12.2023. sa programima i obrazloženjima
2. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ilija za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sa programima i obrazloženjima
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ilija za 2024. godinu
4. Prijedlog Odluke o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke
5. Prijedlog Odluke o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine Sveti Ilija
6. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sveti Ilija
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti Ilija u 2024. godini

 

                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                  Dean Hrastić, dipl. ing.

 

Skip to content