OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija24.11.2023

14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ILIJA

Na temelju članka 33. Statuta Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 5/18, 36/20 i 33/21) i članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 5/18, 96/20 i 33/21)

s a z i v a m
14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, za dan 30.11.2023. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Sveti Ilija, u Svetom Iliji, Trg Josipa Godrijana 2.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Sveti Ilija
2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine Sveti Ilija
3. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluku o prirezu poreza na dohodak Općine Sveti Ilija
4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija za 2022. godinu
5. Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija za 2023. godinu
6. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2024. – 2027. na području Općine Sveti Ilija
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

 

                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                  Dean Hrastić, dipl. ing.

 

Skip to content