OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija12.10.2023

13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ILIJA

Na temelju članka 33. Statuta Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 5/18, 36/20 i 33/21) i članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 5/18, 96/20 i 33/21)

s a z i v a m
13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, za dan 17.10.2023. godine (utorak) s početkom u 19:00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Sveti Ilija, u Svetom Iliji, Trg Josipa Godrijana 2.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023. sa obrazloženjima
2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine
3. Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na Odluku o visini ekonomske cijene Dječjeg vrtića “Gumbek”
4. Prijedlog Odluke o kupnji dijela zemljišta kčbr. 1796 k.o. Sveti Ilija
5. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta kčbr. 1883 k.o. Sveti Ilija
6. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta kčbr. 1885 k.o. Sveti Ilija
7. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta kčbr. 3489 k.o. Beletinec
8. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta kčbr. 3490 k.o. Beletinec
9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Ilija

 

                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                  Dean Hrastić, dipl. ing.

Skip to content