OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija12.07.2023

12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ILIJA

Na temelju članka 33. Statuta Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 5/18, 36/20 i 33/21) i članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 5/18, 96/20 i 33/21)

s a z i v a m
12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, za dan 17.07.2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Sveti Ilija, u Svetom Iliji, Trg Josipa Godrijana 2.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova održavanja javnih površina na području Općine Sveti Ilija
2. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Ilija
3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Ilija.

 

                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                  Dean Hrastić, dipl. ing.

 

 

Skip to content