OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija09.03.2023

10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ILIJA

Na temelju članka 33. Statuta Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 5/18, 36/20 i 33/21) i članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 5/18, 96/20 i 33/21)

 

 s a z i v a m

10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, za dan 13.03.2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati.

 

Sjednica će se održati u Centru umirovljenika, vinogradara i gospodarstvenika u Svetom Iliji, Ulica Vilima Cecelje 3 uz poštivanje epidemioloških mjera.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
  2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Varaždinske županije
  3. Prijedlog Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstava na području Općine Sveti
  4. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ilija
  5. Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog 1. dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Gumbek”
  6. Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na Odluku o visini osnovice za obračun plaća radnika Dječjeg vrtića “Gumbek”
  7. Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na 3. Izmjene i dopune Odluke o načinu utvrđivanja plaća i visini koeficijenata za obračun plaća djelatnika Dječjeg vrtića “Gumbek”
  8. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Sveti Ilija od 2014. do 2020. godine

 

                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                  Dean Hrastić, dipl. ing.

Skip to content