OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Produženi boravak za učenike nižih razreda osnovnih škola s područja Općine Sveti Ilija!

Od iduće školske godine kreće produženi boravak za učenike nižih razreda osnovnih škola s područja Općine Sveti Ilija. Za tu svrhu...

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Ilija u 2018. godini

Općinski načelnik Općine Sveti Ilija raspisao je dana 21. svibnja 2018. godine Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih...

Dobrodošli na internet stranice Općine Sveti Ilija

Pratite novosti, projekte i natječaje koje provodi Općina Sveti Ilija. Informirajte se o poticajima i projektima koje smo pripremili za vas, uključite se u javne rasprave i šaljite nam vaše prijedloge kako bi zajedničkim snagama doprinijeli napretku naše općine.

PROČITAJ VIŠE

Zaštita osobnih podataka – GDPR

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka ( GDPR – General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u RH od 25. svibnja 2018. godine.

Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane Općine Sveti Ilija koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarenju prava na zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati ako je obrada podataka nužna radi ispunjavanja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti.

Osobni podaci – svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator i uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. ( Uredba EU 2016/678 EUROPSKOG PARLAMENTA I VJEĆA ).

Ako korisnik sumnja na povredu svojih osobnih podataka, svoju sumnju prijavljuje pisanim putem Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: opcina.sveti.ilija@gmail.com ili poštansku adresu Općina Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija.

– Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Popis zbirki i evidencija osobnih podataka Općine Sveti Ilija:

 1. Evidencija osobnih podataka službenika/namještenika Općine Sveti Ilija;
 2. Evidencija osobnih podataka podnositelja zahtjeva za prostorno uređenje i građenje;
 3. Evidencija obveznika komunalne naknada;
 4. Zbirka osobnih podataka studenata korisnika stipendija i jednokratnih novčanih pomoći;
 5. Zbirka osobnih podataka korisnika poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Sveti Ilija; 
 6. Zbirka osobnih podataka korisnika sufinanciranja dječjih vrtića;
 7. Evidencija osobnih podataka članova i pripadnika civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija;
 8. Evidencija obveznika grobne naknade;
 9. Evidencija obveznika poreza na kuće za odmor;
 10. Evidencija osobnih podataka članova Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija;
 11. Evidencija obveznika naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru;
 12. Zbirka osobnih podataka korisnika socijalne pomoći.