OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Produženi boravak za učenike nižih razreda osnovnih škola s područja Općine Sveti Ilija!

Od iduće školske godine kreće produženi boravak za učenike nižih razreda osnovnih škola s područja Općine Sveti Ilija. Za tu svrhu...

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Ilija u 2018. godini

Općinski načelnik Općine Sveti Ilija raspisao je dana 21. svibnja 2018. godine Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih...

Dobrodošli na internet stranice Općine Sveti Ilija

Pratite novosti, projekte i natječaje koje provodi Općina Sveti Ilija. Informirajte se o poticajima i projektima koje smo pripremili za vas, uključite se u javne rasprave i šaljite nam vaše prijedloge kako bi zajedničkim snagama doprinijeli napretku naše općine.

PROČITAJ VIŠE

Dječji vrtić

Institucionalni odgoj djece rane i predškolske dobi na području Općine Sveti Ilija povjeren je  Dječjem vrtiću Anđeo koji djeluje u sklopu samostana Presvetoga Trojstva Kćeri Božje ljubavi u Sv. Iliji.

IMG_2423aBriga za dobrobit društva započinje skrbeći se za najmlađe ponajprije u obiteljskom okružju, a onda i u izvanobiteljskim institucijama. Dinamika današnje obitelji često dovodi roditelje u nepriliku, kako primjereno odgovoriti na sve te potrebe djeteta, kako mu pomoći u razumijevanju sebe i svijeta koji ga okružuje, kako djetetu omogućiti da se susretne s pozitivnim uzorima i razvija u sebi kvalitetne odnose i duhovne potencijale koji će se u njemu učvršćivati i postati njegovom svojinom, kad mnoge životne situacije upravo često ne pogoduju razvijanju takovih kvaliteta i ostvarenja težnja u stvarnosti.

Prepoznavajući potrebe vremena, sa željom pružanja podrške obiteljima, sestre Kćeri Božje Ljubavi, otvaraju prostore samostana Presvetoga Trojstva u Sv. Iliji, te osnivaju godine 2004. katolički  Dječji vrtić Anđeo, kao javnu predškolsku ustanovu u kojoj se provodi predškolski odgoj i obrazovanje djece u dobi od treće godine života do polaska u osnovnu školu. Godine 2013., vrtić proširuje djelatnost, otvaranjem područnog objekta u Oštricama (područje Grada Novog Marofa) za još jednu mješovito-dobnu skupinu djece, u kući koju je darovao prečasni Ivan Košćak.

Vrtić provodi programe, koji su verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, a roditelji mogu svoje dijete uključiti u:

  • redoviti-cjelodnevni 10-satni ili poludnevni-5 satni program,
  • program predškole za djecu u godini prije polaska u školu, koji se provodi kontinuirano od 1. listopada do 31. svibnja,
  • program igraonice – dva dana u tjednu-u trajanju dva sata.

Program odgojno-obrazovnog rada, provode u svakoj skupini, u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, te Državnim pedagoškim standardima, dvije stručno osposobljene odgojitelji. Roditeljima se također nudi mogućnost uključivanja djeteta na tečaj engleskog jezika koji se u našem vrtiću organizira u suradnji sa Školom stranih jezika „Žiger“.

U cilju poboljšanja kvalitete rada ustanove i njezine integracija u širi odgojno-obrazovni kontekst vrtić redovito surađuje s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH, Agencijom za odgoj i obrazovanje, općinom Sv. Ilija, drugim dječjim vrtićima, župnim uredima, školama, fakultetima, udrugama i drugim ustanovama.

Vrtić također posjećuju vanjski stručni suradnici (pedagog, logoped kao i liječnica obiteljske medicine).

Radno vrijeme vrtić prilagođava potrebama većine roditelja, a to je u pravilu od 5:30 do 16 sati, a za kraći program igraonice od 16 do 18 sati.

Za upis djeteta potrebno je prijaviti se u vrtić, a program sufinanciraju jedinice lokalne samouprave, na čijem području dijete i roditelji imaju prebivalište.

Ravnateljica vrtića Katarina Cesar, sestra Monika, kaže da je Dječji vrtić Anđeo „mali“, ali ima prednost što živi i funkcionira po principu „proširene obitelji“. Djeca poznaju sve „tete“ i sve „tete“ poznaju svu djecu. U vremenu u kojem se živi brzo i koje ostavlja malo prostora za slobodne trenutke Dječji vrtić Anđeo pravo je mjesto gdje djeca mogu pronaći svoj drugi dom i sve ono što se uz dom veže: ljubav, toplinu, sigurnost i brižnost.

Dugogodišnja v i z i j a vrtića u obavljanju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi je biti vrtić koji će polaziti od djeteta i biti za dijete s motom: Činiti dobro, darivati radost i u dječjim srcima graditi nebo!

Ravnateljstvo vrtića poručuje da je njihova m i s i j a usmjerena na dobrobit djece, potičući cjeloviti rast, odgoj i učenje, te razvoj kompetencija zasnovanih na istinskim vrijednostima, koje su utemeljene na porukama Evanđelja, te tako povezivati obiteljski i izvan obiteljski odgoj. na zadovoljstvo svih koji u vrtiću borave i s nama surađuju.

 

Kontakt:

Dječji vrtić Anđeo

Trg Josipa Godrijana 3/a, 42 214 Sveti Ilija

tel: 042 734  443  

e-mail: djecji.vrtic.anđjeo@vz.t-com.hr