OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Produženi boravak za učenike nižih razreda osnovnih škola s područja Općine Sveti Ilija!

Od iduće školske godine kreće produženi boravak za učenike nižih razreda osnovnih škola s područja Općine Sveti Ilija. Za tu svrhu...

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Ilija u 2018. godini

Općinski načelnik Općine Sveti Ilija raspisao je dana 21. svibnja 2018. godine Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih...

Dobrodošli na internet stranice Općine Sveti Ilija

Pratite novosti, projekte i natječaje koje provodi Općina Sveti Ilija. Informirajte se o poticajima i projektima koje smo pripremili za vas, uključite se u javne rasprave i šaljite nam vaše prijedloge kako bi zajedničkim snagama doprinijeli napretku naše općine.

PROČITAJ VIŠE

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Ilija obavlja upravne, stručne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima, a osobito:

 • poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, odgoja djece predškolske dobi, osnovnog obrazovanja, socijalne skrbi i udruga građana;
 • poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa gradnje i održavanja objekata  i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda;
 • poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: poslovi u svezi donošenja dokumenata prostorno-urbanističkog uređenja, zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša, izrada izvješća;
 • poslove vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Općine, pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine, priprema natječaja i ugovora;
 • poslove vezane uz uređenje prometa na području Općine;
 • poslove vezane uz gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine;
 • poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrada proračuna i pratećih financijskih dokumenata te izvještaja o izvršenju proračuna, izrada godišnjeg obračuna, praćenje izvršenja proračuna,  poslovi utvrđivanja i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine, vođenje poslova osiguranja imovine;
 • poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i vođenje evidencija iz oblasti radnih odnosa, osiguravanje tekućih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela ( održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme) poslovi prijemne kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte, poslovi nabave robe i usluga;
 • poslove unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora;
 • poslove javne nabave roba, radova i usluga;
 • poslove vezane za pripremu i provođenje izbora za članove Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, parlamentarne izbore, izbore za Predsjednika Republike Hrvatske, Vijeća mjesnih odbora i tijela mjesne uprave;
 • ostale poslove propisane zakonom, statutom i aktima Općine.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

                                         

 Kristijan Kitner, mag. oec. – diplomirao je na Fakultetu organizacije  i informatike 2013. godine, smjer “Ekonomika poduzetništva”.

 

 

Voditelj poslova financija i računovodstva

 Liljana Jurak

Liljana Jurak – završila je specijalistički program izobrazbe u području Javne nabave u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.

 

 

Referent-poljoprivredni-komunalni-prometni redar

Krunoslav Hrastić

Kontakt

  TELEFON MOBITEL E-MAIL
KRISTIJAN KITNER 042/734-551 091/441-4452      opcina.sveti.ilija@gmail.com
LILJANA JURAK  042/734-200   095/441-4442       opcina.sveti.ilija@gmail.com
KRUNOSLAV HRASTIĆ 042/734-551 091/441-4453      opcina.sveti.ilija@gmail.com