OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Ilija u 2020. godini

Općinski načelnik Općine Sveti Ilija raspisao je dana 29. svibnja 2020. godine Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih...

Besplatni bežični Internet za žitelje i posjetitelje na području Općini Sveti Ilija

Na području Općine Sveti Ilija završeno je instaliranje pristupnih točaka i postavljanje opreme za javni bežični Internet u sklopu...

Javni poziv za prijavu šteta od prirodne nepogode od mraza za područje Općine Sveti Ilija

Prirodna nepogoda od mraza proglašena je Odlukom župana Varaždinske županije o proglašenju prirodne nepogode od mraza (KLASA:...

Dobrodošli na internet stranice Općine Sveti Ilija

Pratite novosti, projekte i natječaje koje provodi Općina Sveti Ilija. Informirajte se o poticajima i projektima koje smo pripremili za vas, uključite se u javne rasprave i šaljite nam vaše prijedloge kako bi zajedničkim snagama doprinijeli napretku naše općine.

PROČITAJ VIŠE
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija20.04.2020

Javni poziv za prijavu šteta od prirodne nepogode od mraza za područje Općine Sveti Ilija

Prirodna nepogoda od mraza proglašena je Odlukom župana Varaždinske županije o proglašenju prirodne nepogode od mraza (KLASA: 920-11/20-3, URBROJ: 2186/1-02/1-20-1 od 9. travnja 2020.) za područje Varaždinske županije zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih mrazom i niskim temperaturama u periodu od 02.04.2020.-08.04.2020. godine.

Štete građani mogu prijaviti osobno ubacivanjem prijave u poštanski sandučić Općine ili putem e-pošte na adresu opcina.sveti.ilija@gmail.com do srijede 22. travnja 2020. godine.

Uz Obrazac PN – obavezno je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • ispunjeni obrazac Izjave (u prilogu Javnog poziva)
  • presliku posjedovnog lista za prijavljenu oštećenu imovinu,
  • presliku OPG Upisnika,
  • presliku kartice računa na koji će se izvršiti isplata pomoći u slučaju odobravanja.

Rok za prijavu štete je 22.04.2020. do 15:00 sati.

 

                                                                                                                         Općinsko povjerenstvo za procjenu

                                                                                                                             štete od elementarnih nepogoda                                                                                                                                                           

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentacija za prijavu štete:

Obrazac PN

Izjava

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________