OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Javni poziv – postanite popisivači Popisa poljoprivrede 2020. godine

Cilj Popisa poljoprivrede je dobiti što preciznije podatke o hrvatskoj poljoprivredi i utvrditi važnost te djelatnosti za hrvatsku...

MJERE POMOĆI GOSPODARSTVENICIMA ZBOG EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH EPIDEMIJOM COVID-19

Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija je na 19. sjednici Općinskog vijeća donijelo Odluku o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi...

Dobrodošli na internet stranice Općine Sveti Ilija

Pratite novosti, projekte i natječaje koje provodi Općina Sveti Ilija. Informirajte se o poticajima i projektima koje smo pripremili za vas, uključite se u javne rasprave i šaljite nam vaše prijedloge kako bi zajedničkim snagama doprinijeli napretku naše općine.

PROČITAJ VIŠE
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija03.11.2016

2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija

Općina Sveti Ilija pokreće 2. Izmjene i dopune svojeg Prostornog plana u cilju preispitivanja  opsega građevinskih područja naselja i mogućnosti njihova redefiniranja, pojednostavljenja procedure građenja kroz propisivanje uvjeta provedbe, ostvarivanja osnova za korištenje alternativnih izvora energije te za kvalitetan i održiv ukupni razvoj i razvoj svih dijelova Općine kao i radi usklađenja postojećeg Plana sa novom zakonskom regulativom i usvojenim dokumentima na županijskoj i općinskoj razini. U tom cilju Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija donijelo je Odluku o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija (objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ br: 49/16). Prije donošenja Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija proveden je i propisani postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja ovih izmjena i dopuna plana na okoliš i pribavljeno prethodno mišljenje nadležnog Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane žitelje Općine Sveti Ilija, fizičke i pravne osobe da svoje prijedloge i primjedbe na građevinska područja i ostalu tematiku, koja je predmet ovih izmjena i dopuna Prostornog plana, dostave u pisanom obliku u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Ilija, zaključno sa 30. siječnja 2017. godine.  

 

Odluka o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija

Odluka o započinjaju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija